Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Η απουσία των Ελλήνων στο Σύνταγμα της FYROM - Critical Points of the Constitution of FYROM

Η απουσία των Ελλήνων στο Σύνταγμα της FYROM
Του Ν. Λυγερού

Όταν εξετάζουμε το Προοίμιο του Συντάγματος της FYROM αντιλαμβανόμαστε ότι απουσιάζουν οι Έλληνες, ενώ βέβαια υπάρχουν αναφορές στους Σέρβους, στους Αλβανούς, στους Τούρκους, στους Βλάχους, στους Ρομά και στους Βόσνιους. Αυτό μάλιστα ισχύει και στο άρθρο 78. Αυτή η απουσία εξηγείται αποκλειστικά με πολιτικό τρόπο, αφού η ύπαρξη των Ελλήνων στα Σκόπια είναι δεδομένη βέβαια η εξήγηση είναι απλή, αφού αυτοί είναι σλαβόφωνοι ή βλαχόφωνοι και κατά συνέπεια ενσωματώνονται σε άλλες κατηγορίες. Όμως θα έπρεπε να υπάρχουν ως εθνότητα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα Σκόπια αποφεύγουν αυτή την αναφορά για λόγους πολιτικούς και ιδεολογικούς. Είναι λοιπόν κατανοητό ότι θέλει προσοχή μια απλή ανάγνωση του Συντάγματος. Αυτό σημαίνει ότι ο αλυτρωτισμός δεν εμφανίζεται απαραίτητα άμεσα αλλά μπορεί να λειτουργεί και έμμεσα με τον αφανισμό των στοιχείων σαν να ήταν μια πετυχημένη γενοκτονία που δεν έχει αφήσει ίχνη της ύπαρξής της. Όμως ακόμα και οι μαίανδροι του θυρεού του Μοναστηριού είναι μια απόδειξη της ύπαρξής μας στην περιοχή. Είναι λοιπόν απαραίτητο να είμαστε πολύ προσεχτικοί για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια της προπαγάνδας και τα τεχνάσματα της νομικής όταν τις εκμεταλλεύεται η διπλωματία. Για όσους πιστεύουν ότι όλα αυτά είναι λεπτομέρειες να σκεφτούν πως η Ελλάδα το 1981 με την ένταξή της δήλωσε τα τουρκικά ως μειονοτική γλώσσα και δεν το έκανε για τα αρμενικά που δηλώθηκαν από την Ουγγαρία το 2004. Διότι αυτή η δήλωση εξασφαλίζει ευρωπαϊκά κονδύλια για τη συντήρησή τους.
Critical Points of the Constitution of FYROM
N. Lygeros

The Preamble


The citizens of the Republic of Macedonia, the Macedonian people, as well as citizens living within its borders who are part of the Albanian people, the Turkish people, the Vlach people, the Serbian people, the Romany people, the Bosnian people and others taking responsibility for the present and future of their fatherland, aware of and grateful to their predecessors for their sacrifice and dedication in their endeavours and struggle to create an independent and sovereign state of Macedonia, and responsible to future generations to preserve and develop everything that is valuable from the rich cultural inheritance and coexistence within Macedonia, equal in rights and obligations towards the common good - the Republic of Macedonia - in accordance with the tradition of

the Krushevo Republic and the decisions of the Antifascist People’s Liberation Assembly of Macedonia, and the Referendum of September 8, 1991, have decided to establish the Republic of Macedonia as an independent, sovereign state, with the intention of establishing and consolidating the rule of law, guaranteeing human rights and civil liberties, providing peace and coexistence, social justice, economic well-being and prosperity in the life of the individual and the community, and, in this regard, through their representatives in the Assembly of the Republic of Macedonia, elected in free and democratic elections, adopt

The Preamble of the Constitution of the Republic of Macedonia is replaced by item 1 of Amendment IV.


Article 5

The state symbols of the Republic of Macedonia are the coat of arms, the flag and the national anthem.

The coat of arms, the flag and the national anthem of the Republic of Macedonia are adopted by law by a two-thirds majority vote of the total number of Assembly Representatives.


Article 7

The Macedonian language, written using its Cyrillic alphabet, is the official language throughout the Republic of Macedonia and in the international relations of the Republic of Macedonia.


Article 49

The Republic cares for the status and rights of those persons belonging to the Macedonian people in neighbouring countries, as well as Macedonian expatriates, assists their cultural development and promotes links with them. In the exercise of this concern the Republic will not interfere in the sovereign rights of other states or in their internal affairs. Item 1 of Amendment II is an Addendum of paragraph 1 of article 49.

The Republic cares for the cultural, economic and social rights of the citizens of the Republic abroad.


Article 118

The international agreements ratified in accordance with the Constitution are part of the internal legal order and cannot be changed by law.

Article 119

International agreements are concluded in the name of the Republic of Macedonia by the President of the Republic of Macedonia. International agreements may also be concluded by the Government of the Republic of Macedonia, when it is so determined by law.

Article 120

A proposal for association in a union or community with other states or for dissociation from a union or community with other states may be submitted by the President of the Republic, the Government or by at least 40 Representatives.

The proposal for association in or dissociation from a union or community with other states is accepted by the Assembly by a two-thirds majority vote of the total number of Representatives.

The decision of association in or dissociation from a union or community is adopted if it is upheld in a referendum by the majority of the total number of voters in the Republic.

Article 121

A decision of association or dissociation concerning membership in international organizations is adopted by the Assembly by a majority vote of the total number of Representatives of the Assembly and proposed by the President of the Republic, the Government or at least 40 Representatives of the Assembly.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου