Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Τελικά ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ την ΨΥΧΗ;

 Μια βόλτα μου στη Μακρινίτσα, μια κουβέντα από ένα καλό φίλο κι έφτασα σ’ ένα καταπληκτικό άρθρο του NEXUS, γραμμένο από το 2004. Δεν πίστευα στα μάτια μου! Όλα όσα διάβαζα ήταν πράγματα που κατά βάθος γνώριζα, αλλά, άλλο να το νομίζεις και να το φαντάζεσαι, κι άλλο να το βλέπεις πια ότι γίνεται! Από σχεδόν την αρχή της ανάμιξής μου στον αγώνα ενάντια των χημικών αεροψεκασμών και του HAARP,  πίστευα ότι αυτοί που είναι από πίσω απ’ όλη αυτή την ιστορία, δεν κυνηγούν το χρήμα ή την εξουσία.
Αυτά τα έχουν ήδη εδώ και αιώνες. Κυνηγούν κάτι που δεν έχουν, κάτι πολύ προσωπικό, που δεν μπορεί να γίνει ύλη για να αλλάξει χέρια, δεν μπορεί να χαριστεί εύκολα από την πλειοψηφία των ανθρώπων και δεν μπορεί να ανταλλαχθεί σαν ένα δώρο που μας έκαναν και πάμε στο μαγαζί να το αλλάξουμε. Γιατί, αυτό το συγκεκριμένο ‘δώρο’ είναι χαρισμένο σε μας από τον Μέγα Δημιουργό μας με περίσσεια Αγάπη και σεβασμό προς εμάς όλους, ως όμοιοι Του. Είμαστε πλασμένοι κατ’ εικόνα Του, και είμαστε κομμάτι και μέρος του Όλου Του! Κι αυτό το πολύτιμο δώρο λέγεται Ψυχή!!!
Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο. Τα δικά μου σχόλια θα τα κάνω διακριτικά βάζοντας αριθμούς και μπορείτε να τα βρείτε κάνοντας κλικ πλάι από τα νούμερα σημειώσεων.
Ευχαριστώ πολύ το περιοδικό Hellenic Nexus που μου έστειλε τόσο γρήγορα αυτό το άρθρο και ιδιαίτερα τον Στάμο Στίνη για τις πολίτιμες πληροφορίες του.

60 ανιχνευτές του Princeton
καταγράφουν την ψυχική Ενέργεια οε όλο τον κόομο
Ανατρέπεται όλη η κατεστημένη επιστήμη
 Εισαγωγή
από τον εκδότη του Hellenic Nexus, Στάμο Στίνη
Από το θρίαμβο tns Εθνικής, στην Ελληνική Συλλογική Σκεπτομορφή!
Το φετινό πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και η πορεία θριάμβου
που πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδος στάθηκαν η αιτία για
τη δημιουργία μιας νέα δυναμικής στην υπόθεση που ονομά-
ζεται ευρύτερα «Ελληνισμός». Η προβολή της χώρας μας διεθνώς
υπήρξε ανεπανάληπτη -ακόμα και ο Εθνικός μας Ύμνος μπήκε στο
Top Ten του MTV!
Είναι βέβαια γεγονός το ότι η όλη ιστορία των έξαλλων πανηγυρι-
σμών, των συνθημάτων, των εκατοντάδων χιλιάδων σημαιών και
των βαρύγδουπων δηλώσεων των διαφόρων επωνύμων, στα μάτια
κάποιων προσγειωμένων σκεπτικιστών ερμηνεύτηκε ακόμα και ως
«επικίνδυνα φαινόμενα που γεννούν μεγάλα ερωτηματικά, ως προς
την απόλυτη απουσία αξιών και οράματος για τον Νεοέλληνα».
Ωστόσο, είναι επίσης γεγονός ότι, αντικειμενικά, στην πράξη δομή-
θηκε -έστω και με αφορμή το ποδόσφαιρο- μια ισχυρότατη εθνική
συσπείρωση, που παρόμοια της είχαμε να δούμε από την εποχή του
Αλβανικού’Επους!
Αυτή η συσπείρωση που υπερβαίνει κάθε ιδεολογικό, ταξικό ή
πολιτικό διαχωρισμό, ένα μόνο αποδεικνύει: η συλλογική ψυχή της
Ελλάδας ήταν έτοιμη και, κατά κάποιο μαγικό τρόπο, απαιτούσε
επιτέλους να δικαιωθεί, να επιβεβαιωθεί και σε ένα υλικό, καθημε-
ρινό επίπεδο. Αν δεν ήταν το ποδόσφαιρο, σίγουρα θα ήταν κάτι
άλλο.
Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ότι στο συλλογι-
κό ελληνικό ασυνείδητο έχει ωριμάσει μια καινούργια πανίσχυρη
τάση. Μια τάση που τη νιώθει κανείς να πλανάται στην «ατμόσφαι-
ρα» και που θέλει τους’Ελληνες να υπερβούν τους περιορισμούς, τον
ατομισμό και τη μικροψυχία τους και να στραφούν συντονισμένα σ’
ένα νέο εξελικτικό μονοπάτι δημιουργικότητας και προόδου.
Αυτή την ψυχική τάση οι παλιοί αποκρυφιστές την αποκαλούσαν
σκεπτομορφή -δηλαδή μια άυλη δομή που αποτελείται από καθαρή
ψυχική ενέργεια και που δημιουργείται από τις σκέψεις, τα συναι-
σθήματα και τις προσδοκίες των ανθρώπων- και πίστευαν πως έχει
τη δύναμη να υλοποιείται όταν «ωριμάσει», προκαλώντας συγκε-
κριμένα γεγονότα. Από αυτή τη σκοπιά, μπορούμε να πούμε ότι έχει
δημιουργηθεί μια ισχυρή «εθνική σκεπτομορφή», που βρήκε -προς
το παρόν- ως «πεδίο γείωσης» τον αθλητισμό, η οποία όμως, στην
πραγματικότητα, απαιτεί πολύ περισσότερα πράγματα από μας τους
Έλληνες!   (1)τελικα στοχευουν την ψυχη; Β | ChemtrailsNews
Όπως και να ‘χει, το σίγουρο είναι ότι οι ευθύνες μας είναι μεγά-
λες, προκειμένου τη θετική ενέργεια που διαθέτουμε αυτή την περίο-
δο ως έθνος, να την κατευθύνουμε και να την εστιάσουμε σε τομείς
πραγματικής δημιουργίας και πνευματικής εξέλιξης και να μην την
αφήσουμε να εκτονωθεί άσκοπα και ανεξέλεγκτα.
Ωστόσο, μιλάμε για ψυχική ενέργεια, συλλογική ψυχή και εθνική
σκεπτομορφή, σαν να ήταν μετρήσιμα φυσικά μεγέθη. Πώς μπορού-
με να είμαστε τόσο σίγουροι ότι αυτά υπάρχουν;
Κι όμως, το βράδυ της Κυριακής της 4ης Ιουλίου, λίγο πριν ο
Άγγελος Χαριστέας βάλει το γκολ που ανέδειξε την ελληνική
ομάδα κορυφαία στην Ευρώπη, κάποια συσκευή που κατέ-
γραψε την ψυχική ενέργεια στην Ελλάδα -ναι, την ψυχική ενέργεια-
σημείωσε έξαρση δεδομένων! Την ίδια συμπεριφορά παρουσίασε
και μια δεύτερη συσκευή που κατέγραψε την ψυχική ενέργεια στην…
Κολωνία της Γερμανίας!
Όλα αυτά συνέβησαν στα πλαίσια ενός πρωτοποριακού προγράμ-
ματος του πανεπιστημίου του Princeton, μέσω του οποίου καταγρά-
φονται για χρόνια οι διακυμάνσεις της ψυχικής ενέργειας, σε 60 δια-
φορετικά σημεία απ’ όλο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα του προ-
γράμματος είναι, όπως θα δούμε, άκρως εντυπωσιακά, αφού απο-
δεικνύεται ότι υπήρξε έντονη ψυχική δραστηριότητα πριν από σημα-
ντικά γεγονότα, όπως το χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους και ο
μεγάλος σεισμός του ’99 στην Τουρκία! (2)τελικα στοχευουν την ψυχη; Β | ChemtrailsNews
Οι προεκτάσεις και οι μελλοντικές συνέπειες αυτού του προ-
γράμματος είναι πέρα για πέρα ανατρεπτικές. Κατ’ αρχήν επισημο-
ποιείται η έννοια της «ψυχικής ενέργειας» ως ανιχνεύσιμο φυσικό
μέγεθος. Δεύτερον, αν η «συλλογική ψυχή» μπορεί να γνωρίζει εκ
των προτέρων τα μελλοντικά γεγονότα, τότε οδηγούμαστε σε μια
καθαρά υπερβατική αντίληψη της πραγματικότητας, σύμφωνα με την
οποία τα γεγονότα πρώτα εκδηλώνονται σε κάποιο μη-υλικό, ψυχι-
κό πεδίο (αιθέρας; μορφογενετικά πεδία;) και, στη συνέχεια, υλο-
ποιούνται στον γνωστό μας φυσικό κόσμο. Τρίτον, το ότι παρατη-
ρείται έντονη ψυχική δραστηριότητα πριν από σημαντικά γεγονότα,
μπορεί να σημαίνει κάλλιστα ότι η ψυχική ενέργεια είναι αυτή ακρι-
βώς που προκαλεί -και όχι απλά προβλέπει- τα γεγονότα!
Αν είναι έτσι τα πράγματα, και δεδομένου ότι το πρόγραμμα του
Princeton «τρέχει» περίπου εδώ και έξι ολόκληρα χρόνια, είναι
εύκολο να φανταστεί κανείς πόσα περισσότερα γνωρίζουν για την
όλη υπόθεση τα κέντρα εξουσίας του πλανήτη και πόσες άλλες
μυστικές εφαρμογές μπορεί να ασκούνται επάνω μας, εν αγνοία
μας, επηρεάζοντας πρόσωπα και καταστάσεις… (3)τελικα στοχευουν την ψυχη; Β | ChemtrailsNews
Μέχρι σήμερα όσοι τολμούσαν να μιλήσουν για τη «δύναμη της σκέψης»
και την «ενεργεία της ψυχής», αντιμετώπιζαν το χλευασμό της επιστημονικής
κοινότητας ή κατατάσσονταν στο χώρο των οπαδών της μεταφυσικής.
Τώρα, που οι 60 ανιχνευτές του Princeton καταγράφουν σ’ όλο τον κόσμο,
κάθε λεπτό, και μελετούν της διακυμάνσεις της ανθρώπινης ψυχικής ενέργειας,
κάθε επιστημονικό θέσφατο ανατρέπεται.
   Η «μυστική» γνώση της Ανθρωπότητας που αφορά στη
συλλογική σκέψη και στο πώς αυτή επηρεάζει τα
φυσικά φαινόμενα και δρα πάνω σε αυτά, χάνεται
εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν. Η ψυχική αυτή δράση
εκδηλώνεται είτε με τρόπο αποδομητικό (χαοτικό) πάνω
σε ένα σύστημα -όπως, για παράδειγμα, με πρόκληση
ακραίων καιρικών φαινομένων- είτε με τρόπο που μει-
ώνει την εντροπία (αταξία) ενός συστήματος, όπως στις
περιπτώσεις ενεργειακής θεραπείας. Αυτή ακριβώς τη
συλλογική αλληλεπίδραση που φαίνεται να έχουν τα μέρη
της φύσης μεταξύ τους, το επιστημονικό κατεστημένο φρό-
ντισε με επιμέλεια να αποκρύψει. Την ίδια αντιμετώπιση είχε
και οτιδήποτε σχετιζόταν με τον Αιθέρα και τον μορφογενετικό
του χαρακτήρα.
Μια πανάρχαια αλλά απαγορευμένη γνώση
Στα παραπάνω φαίνεται ότι συνέβαλε σ’ ένα βαθμό, για λόγους
καθαρά συνεκμετάλλευσης της κοσμικής εξουσίας, και η εκκλησία.
Ο άνθρωπος έπρεπε να βρίσκεται πάντα κάτω από την επίβλεψη
του Θεού, καταδικασμένος να ζητά διά βίου συγχώρεση και να προ-
ετοιμάζεται έτσι σε όλη του τη ζωή για τον θάνατο. Οτιδήποτε
καλούσε τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τον Θεό μέσα τους και
όχι έξω από αυτούς αφανιζόταν. Βιβλιοθήκες με γνώσεις αιώνων
καταστράφηκαν και επιστήμονες δολοφονήθηκαν, στον βωμό των
θρησκευτικών «πιστεύω». Πώς θα ελεγχόταν ο κόσμος εάν ανακά-
λυπτε ότι η εσωτερική αναζήτηση μέσα από την προσωπική έρευνα
οδηγούσε, τελικά, στην κατανόηση και την αποκάλυψη της κοσμικής
αρμονίας, στην οποία όλοι έχουμε θέση και μερίδιο; Πώς θα ελεγ-
χόταν ο κόσμος μόλις ο άνθρωπος αντιλαμβανόταν ότι η σκέψη του
δεν είναι παρά το εργαλείο επικοινωνίας με τη συλλογική σκέψη της
υπόλοιπης Φύσης και η νόηση του το εργαλείο για να φτάσει στην
υλοποίηση αυτής της επικοινωνίας; (4)τελικα στοχευουν την ψυχη; Β | ChemtrailsNews
Η συλλογική αυτή σκέψη εκδηλώνεται με αποτελεσματικές δρά-
σεις, είτε με επιγνωσιακό τρόπο που παραπέμπει σε λιτανείες και
ομαδικές τελετές φυσιολατρικού περιεχομένου -όπως εκείνες των
αρχαίων Ελλήνων (Ελευσίνια Μυστήρια) που απαιτούσαν συμμετέ-
χοντες με υψηλό επιγνωσιακό επίπεδο- είτε μέσα από νοητικές δια-
δικασίες, έμμεσα ελεγχόμενες από τη λογική εποπτεία. Στην κατη-
γορία αυτή ανήκει και το γνωστό «μάτιασμα», για το οποίο οι μεν
άνθρωποι ανέκαθεν γνώριζαν τι σημαίνει και πώς να το αντιμετω-
πίζουν, οι δε θρησκευτικές ιερατικές εξουσίες αναγκάστηκαν, μετά
από αιώνες άρνησης, να το αποδεχτούν και να το εντάξουν σιωπη-
ρά μέσα στη δογματική τους. Χωρίς να αντιλαμβάνονται καν για τι
είδους φαινόμενο μιλούν.
Βεβαίως, έχει καταδειχτεί πειραματικά και επιστημονικά ότι στις
έμμεσα ελεγχόμενες από τις διαδικασίες επίγνωσης νοητικές διερ-
γασίες, σε συλλογικό επίπεδο, λαμβάνουν χώρα δράσεις διά μέσου
των οποίων ο συλλογικός ανθρώπινος νοοσφαιρικός χώρος προ-
σλαμβάνει άμεση ενημέρωση γύρω από χα όσα νοούν και πράτ-
τουν με απόλυτη επίγνωση άλλες ομάδες ανθρώπων. Το σημαντι-
κό στην περίπτωση αυτή είναι ότι, σε όσα κάποιοι σχεδιάζουν και
υλοποιούν, η συλλογική νόηση αντιδρά άμεσα. Πιο συγκεκριμένα, η
συλλογική νόηση δρα επί της ύλης κατά τρόπο μετρήσιμο.
Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι λέγοντας δράση με επίγνω-
ση είτε σε επίπεδο σκέψης, είτε σε επίπεδο πράξης, εννοούμε τη
συνειδητή σκέψη και πράξη.
Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, το σύνολο των συνειδητών μας
δράσεων, όλων εκείνων δηλαδή των ενεργειών που απαιτούν επί-
γνωση για να έρθουν εις πέρας, δημιουργεί μία τεράστια μνημονική
αποθήκη, της οποίας τα περιεχόμενα δεν είναι απλές εγγραφές,
αλλά ζωντανές νοοσφαιρικές οντότητες. Για να φέρουμε εις πέρας
το καθημερινό έργο που απαιτείται για να επιβιώσουμε, είμαστε
αναγκασμένοι να δρούμε με σύστημα και με επίγνωση των επιμέ-
ρους ενεργειών μας. Ωστόσο, όλες οι προηγούμενες δράσεις μας
εξακολουθούν να γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από τη νόηση
μας, χωρίς εμείς να έχουμε την άμεση εποπτεία-επίγνωση αυτής της
επεξεργασίας. (5)τελικα στοχευουν την ψυχη; Β | ChemtrailsNews
   Απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί το ότι, τις περισσότερες φορές, όταν
ανατρέχουμε χρονικά σε παρελθοντικές μας δράσεις, καταλήγουμε
στο συμπέρασμα ότι είτε θα μπορούσαν να είχαν γίνει με καλύτερο
και αποδοτικότερο τρόπο, είτε ότι θα μπορούσαν να μην είχαν γίνει
και καθόλου, είτε ότι έχουν ήδη ατονίσει και χάσει την αρχική τους
δύναμη και σημασία. Αυτό που, εσφαλμένα, ερμηνεύουμε μόνο ως
πείρα χωρίς παραπέρα ανάλυση, είναι ακριβώς το αποτέλεσμα των
μη επιγνωσιακών διεργασιών που έχουν ήδη συντελεστεί πάνω στις
μνημονικές μας οντότητες, καθώς αυτές αλληλεπιδρούν διαρκώς,
με όλο και περισσότερες νέες εγγραφές. Δικές μας μεν, οι οποίες
όμως μέσω του κοινού γαιο-νοοσφαιρικού χώρου μας, αλληλεπι-
δρούν και με εκείνες των συνανθρώπων μας.
(κλικ φωτο για μεγένθυση)
   Όλα τα διαλαμβανόμενα σε αυτόν τον χώρο από κάθε άνθρωπο
ξεχωριστά, φαίνεται ότι συναθροίζονται και συνδιαμορφώνουν ένα
συλλογικό νοοσφαιρικο πεδίο εξαιρετικά ευαίσθητο, το οποίο αντι-
δρά στις δράσεις των άλλων ανθρώπων ή ομάδων που ενεργούν
στο τώρα, με απόλυτη επίγνωση των πράξεων τους είτε με ουτιδα-
νό, είτε με ευκλεή τρόπο. Δηλαδή, ο χώρος αυτός είναι σε διαρκή
και αλληλεπιδρώσα σχέση με ολόκληρο το σύστημα και τα φαινόμε-
να της Γαίας, όπως είναι ο καιρός και, πιθανότατα, όπως κάποιοι
ερευνητές υποδεικνύουν, με ολόκληρη τη Δημιουργία.
Ως σύστημα, ορίζουμε οποιασδήποτε μορφής φυσική υπερδομή,
όπως ο άνθρωπος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής υποδομές που
συνθέτουν ενδιάμεσες δομές ή άλλες υπερδομές. Τέτοιες είναι οι
χημικές ενώσεις, καθώς και οι φυσικο-χημικές διεργασίες που λαμ-
βάνουν χώρα στη Γη και στα άστρα, όπως η μετατροπή του υδρογό-
νου σε ήλιο. Εντροπία, επίσης, ενός συστήματος ονομάζουμε τον
ποσοτικό δείκτη που μας ενημερώνει για το πόσο αποδομημένο
ενεργειακά είναι αυτό το σύστημα. Πρόκειται για μία μαθηματική
έκφραση της Φυσικής, που αποτυπώνει αυτήν ακριβώς τη στάθμη
αποδόμησης και αταξίας. Η Φύση, λοιπόν, για όσους την παρατη-
ρούν χωρίς επίγνωση του σκοπού της Δημιουργίας, εμφανίζεται ότι
ακολουθεί ενεργειακά αποδομητικές διαδρομές και ότι ικανοποιεί
πάντα αυτό που ονομάζουμε Β’ Νομό της Θερμοδυναμικής. Ότι,
δηλαδή, όλα τα συστήματα βαίνουν πάντα και αντεπίστροφα προς
μία στάθμη μέγιστης ενεργειακής αποδόμησης και ελάχιστης τάξης.
Ωστόσο, ο ψευδαισθησιακός αυτός νόμος καταρρέει όταν καλείς τη
σύγχρονη επιστήμη να σου εξηγήσει πώς από ένα ελάχιστο ενεργει-
ακό σύστημα που συνθέτουν κάποιες οργανικές βάσεις και μερικά
αμινοξέα σε αταξία, παράγεται ο άνθρωπος, ή το πώς, για παρά-
δειγμα, από μία αστρική «σούπα» νεφών παράγεται αυθόρμητα τάξη
και ακολουθεί γένεση αστέρων και γαλαξιών.
Η σύγχρονη επιστήμη αγνοεί συστηματικά την παρουσία μέσα στη
Δημιουργία ενός μορφογενετικού πρότυπου το οποίο, ουσιαστικά,
υπαγορεύει κατά τρόπο αρχιτεκτονικό τη συσχέτιση των διαφόρων
κοσμικών υπομονάδων και τη σύνθεση τους στη
συμπαντική πολυποικιλότητα που γνωρίζουμε.

                                                                                                                                                                     
Αιθέρας: 0″μέγας ενδιάμεσος” μεταξύ ψυχής και ύλης
                                                                                                                                                                       
 Το εν λόγω πρότυπο, από τους αρχαίους προγόνους μας, τους Κοσμικούς Έλληνες,
είχε όνομα. Ονομαζόταν Αιθέρας από τον Αριστοτέλη και Αείζωον Πυρ
από τον Ηράκλειτο. Στον δε Τίμαιο του Πλάτωνα γίνεται μία ακριβής,
συμβολική αλλά και ακραία ταυτόχρονα περιγραφή του πώς αυτός ο Αιθέρας
παράγει τη ζωή και τη Φύση, όπως την παρατηρούμε και τη γνωρίζουμε
εμείς οι άνθρωποι που είμαστε μέρος της. Στον Τίμαιο ήδη γίνεται σαφής αναφορά για
το DNA, το οποίο περιγράφεται ως τα εκατομμύρια «καρφιά» που
στηρίζουν τις μίξεις από τη μεριστή και την αμέριστη ουσία του
Σύμπαντος, η οποία σε συνδυασμό με τον νου παράγει τον άνθρω-
πο και τα ζωτικά του κέντρα.
Η πέμπτη αυτή ουσία, ο Αιθέρας, είναι το επωνομαζόμενο πράνα
της ινδικής φιλοσοφίας, που διαπερνά όλη τη Δημιουργία. Πρόκει-
ται για τη vis vitalis (ζωτική δύναμη) της αλχημικής Δύσης που
κρυφά, κάτω από καθεστώς συνεχών διώξεων στους «μελανούς»
αιώνες του χριστιανικού μεσαίωνα, ενέπνεε τους διακόνους της
έρευνας και της γνώσης. Είναι η καθοριστική δομή από την οποία
παράγεται το Παν. Η εργασία του φιλοσόφου και φυσικού ερευνη-
τή του 19ου αιώνα Μαρσελίνου Μπερτέλο, με τίτλο Οι Έλληνες και
η ιστορία της Αλχημείας, αποκαλύπτει σε όλη της την έκταση αυτή τη
γνώση που πάντα υπήρχε.
Ο ίδιος ο Νεύτων και όλοι οι μεγάλοι θεμελιωτές των σύγχρονων
Φυσικών Επιστήμων συνέχισαν αυτή την παράδοση και τη μελέτη
γύρω από τον Αιθέρα/Ηταν δε τόσο κρίσιμης σημασίας για όλα τα
επιστημονικά μοντέλα, με βάση τα οποία χτίστηκε ο σημερινός μας
κόσμος έτσι όπως τον γνωρίζουμε, που σιγά-σιγά η φύση του Αιθέ-
ρα άρχισε να συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερους μελετητές.
Τέτοιες μελέτες πραγματοποίησαν ο Tesla, ο Βίλχεμ Ράιχ με την
Οργόνη, και πολλοί άλλοι, οι οποίοι παρήγαγαν άμεσα τεχνολογικά
επιτεύγματα τεράστιας σημασίας για την πρόοδο της Ανθρωπότητας,
προσιτά στον κάθε άνθρωπο αυτής της γης.
Ωστόσο, αυτό σήμανε και το τέλος του Αιθέρα. Το παγκόσμιο
εξουσιαστικό «εγκατεστημένο», βλέποντας αυτή την τροπή της επι-
στήμης που θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στη διάλυση της
ίδιας του της εξουσιαστικής δομής, σταμάτησε άμεσα ή, σε άλλες
περιπτώσεις, διαβάθμισε επί ποινή προδοσίας, όλες αυτές τις έρευ-
νες. Όπου δεν τα κατάφερε άμεσα, χρησιμοποίησε τον χλευασμό για
την ηθική εξόντωση των ερευνητών.
Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν ήταν ένας από αυτούς που εργολαβικά ανέ-
λαβαν να απαξιώσουν τον Αιθέρα, αντιμετωπίζοντας τον ως αντίπα-
λο ή εχθρό επιστήμονα. «Κατασκεύασε», λοιπόν, τη θεωρία της
Γενικής και Ειδικής Σχετικότητας, η οποία ουσιαστικά δεν ισχύει,
παρά μόνο μέσα στο πλαίσιο ιδεατών και ανεδαφικών προσεγγίσε-
ων της Φύσης. Ενώ ο ίδιος ο Αϊνστάιν χρησιμοποίησε κατά κόρον
τις θεωρίες και τα εργαλεία επιστημόνων που παρήγαγαν επιστημο-
νική γνώση με βάση την υπόθεση της ύπαρξης του Αιθέρα, στη συνέ-
χεια τον απέρριψε, με βάση μία σειρά συνειρμών που, ουσιαστικά,
καταργούν την αιτιοκρατία στη Φυσική και εκδιώκουν τη λογική από
την έρευνα. Παρόλα αυτά, έχει ήδη αρχίσει σε παγκόσμιο επιστημο-
νικό επίπεδο η αποκαθήλωσή του, ενώ ήδη υλοποιούνται πειράματα
τεράστιου κόστους για να καταδείξουν την ανεδαφικότητα των
Θεωριών της Σχετικότητας. (6)τελικα στοχευουν την ψυχη; Β | ChemtrailsNews
Μεγαλύτερη προσέγγιση στο θέμα έχουν οι οπαδοί και οι ερευνη-
τές φυσικοί των Κβαντικών Θεωριών και ειδικά εκείνων των Μη
Τοπικών Πεδίων. Μέσα από την προσέγγιση του «κβαντικού
συμπαντικού αφρού», με δειλά βήματα, η σύχρονη Φυσική τείνει να
επανανακαλύψει τον Αιθέρα.
Το ουσιαστικό από τις παραπάνω έρευνες είναι ότι, μέσα από
αυτές τις επονομαζόμενες Κβαντικές Θεωρίες Μη Τοπικών
Πεδίων, αναδύονται σταδιακά όλες οι λύσεις σε εκείνα τα προβλή-
ματα, τα οποία για αιώνες η κατεστημένη επιστήμη ονόμαζε μετά-
φυσικά. Το σημαντικό δε είναι, ότι ο άνθρωπος ως μέρος της Δημι-
ουργίας αλλά και ως δημιουργός ο ίδιος των συστημάτων παρατή-
ρησης της, φαίνεται ότι αλληλεπιδρά αρμονικά τόσο με την ίδια τη
Φύση που μελετά, όσο και με τη συλλογική νοοσφαιρική κατάσταση
των συνανθρώπων του, οι οποίοι αποτελούν μέρη αλλά και συμμέ-
τοχους της ίδιας Φύσης…


                                                                                                        
Οι ψυχικές δυνάμεις στο «μικροσκόπιο» της επιστήμης
   Είναι σίγουρο πλέον ότι η επιστημονική κοινότητα δεν μπορεί να
κρατάει για πολύ ακόμα κρυμμένη την αληθινή φυσική γνώση. Γι’
αυτό και προετοιμάζει το έδαφος των μεγάλων επερχόμενων αλλα-
γών με προσεκτικά και καλά μελετημένα βήματα/Ετσι, στο Πανεπι-
στήμιο του Princeton -τον «μέγα ναό» της σύγχρονης επιστήμης-
έχουν από χρόνια δρομολογηθεί πολλά και σημαντικά προγράμματα
πιστοποίησης της επίδρασης του ανθρώπινου ψυχισμού.
Ειδικότερα, για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το Ινστιτούτο
PEAR (Princeton Engineering Anomalies Research), στο οποίο
άρχισαν να πραγματοποιούνται πειράματα από το 1979, υπό τη διεύ-
θυνση του καθηγητή Robert G. Jahn, επικεφαλής τότε της Σχολής
Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Princeton. Με την
πάροδο του χρόνου η αρχική ολιγομελής ερευνητική ομάδα του
PEAR έχει διευρυνθεί σημαντικά και συμπεριλαμβάνει στελέχη από
όλα τα πεδία επιστημών, όπως η Φυσική, η Ιατρική, η Χημεία, η Βιο-
λογία, η Κοινωνιολογία, η Ψυχολογία, τα Μαθηματικά και, φυσικά,
η Πληροφορική. (7)τελικα στοχευουν την ψυχη; Β | ChemtrailsNews
Το σύνολο των διαρκών πειραμάτων που λαμβάνουν χώρα στο
PEAR εστιάζεται, κυρίως, στην πιστοποίηση της δυνατότητας της
ανθρώπινης σκέψης να επηρεάσει τη λειτουργία και τη συμπεριφο-
ρά διαφορετικών και ποικίλων μηχανικών, ηλεκτρονικών, οπτικών,
ακουστικών και υδραυλικών διατάξεων. Εκατοντάδες χιλιάδες
μετρήσεις και αναλύσεις έχουν γίνει πάνω στα δεδομένα που παρά-
γουν τέτοιες συσκευές κατά τη διάρκεια της επίδρασης της ανθρώ-
πινης σκέψης σε αυτές, τη στιγμή που εκατοντάδες διαφορετικά πει-
ραματικά υποκείμενα επιχειρούν νοητική δράση επί των διατάξεων.
Σημαντικό πόρισμα είναι ότι χα ποσοστά θετικών αποκρίσεων επα-
ναλαμβάνονται κατά τρόπο συστηματικό και καθόλου τυχαίο.
Οι μετρήσιμες διαταραχές, κατά τη διάρκεια τέτοιων πειραμάτων,
που παρουσιάζονται με σαφείς επιδράσεις πάνω στην περίοδο ταλά-
ντωσης των εκκρεμών, στον ρυθμό κρυστάλλωσης του νερού, στον
θόρυβο ηλεκτρικών σημάτων και στην πόλωση ακτινών φωτός,
αφήνουν ελάχιστα περιθώρια για να ερμηνευθούν ως τυχαίες. Οι
ερευνητές, πλέον, όχι μόνο έχουν καταλήξει ότι η συνείδηση και η
επιγνωσιακή δράση επιδρούν άμεσα στα φυσικά συστήματα, αλλά
επιχειρούν να βρουν επίσης και τους τρόπους μέσω των οποίων θα
διασφαλίζεται η θωράκιση από τέτοιες επιδράσεις υπερευαίσθητων
ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπερκρίσιμων ηλεκτρονικών διατά-
ξεων, όπως εκείνες που διατηρούν τον έλεγχο των πυραυλικών
σιλό! Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι στα πλαίσια των προγραμμάτων
του PEAR αναπτύχθηκε αρχικά και η περιβόητη Π.Ε.Α. (Παρατήρη-
ση εξ αποστάσεως – Remote Viewing) για λογαρισμό του Στρατού,
που ερευνούσε τις δυνατότητες ψυχικής κατασκοπίας.
Η έρευνα που συντελείται έχει λάβει πραγματικά πολύ μεγάλες
διαστάσεις και ο προσανατολισμός της είναι σαφής: οδηγεί προς την
κατεύθυνση της επανενοποίησης όλων των Φυσικών γνώσεων και
επιστημών, ώστε ο άνθρωπος να επανανακαλύψει τη χαμένη ταυτό-
τητα της ενότητας όλων των μονάδων της συμπαντικής Δημιουργίας.
Ακόμα, συνάγεται ότι «μέσα από τα πειράματα με την ανθρώπινη
συνείδηση, ο άνθρωπος επανανακαλύπτει τη πρωταρχική Συνείδηση
της Δημιουργίας». (8)τελικα στοχευουν την ψυχη; Β | ChemtrailsNews
Το ανατρεπτικό πρόγραμμα GCP

   Ένα από τα πιο εντυπωσιακά προγράμματα του PEAR είναι το πεί-
ραμα GCP (Global Consciousness Project), το οποίο έχει ξεκινήσει
από το 1998, με επικεφαλής τον καθηγητή Roger Nelson. To GCP
διερευνά την επίδραση που ασκεί η ανθρώπινη συνείδηση στο διά-
γραμμα θορύβου που παράγει μια συσκευή-γεννήτρια Λευκού Θορύ-
βου.
Σήμερα, σε 60 σημεία σε όλο τον κόσμο, πρόσφατα και στην
Ελλάδα, είναι εγκατεστημένες τέτοιες ηλεκτρονικές διατάξεις-ανι-
χνευτές που, όλες μαζί, κάτω από το έλεγχο ειδικών προγραμμάτων
συλλογής και μορφοποίησης δεδομένων, επικοινωνούν on-line
μέσα από το Διαδίκτυο με το Κεντρικό Σύστημα Συλλογής Δεδομέ-
νων του Princeton. Οι διατάξεις αυτές ονομάζονται E.G.G., που
σημαίνει ElectroGaiaGrams. Στον σχετικό δικτυακό τόπο του
Princeton μπορεί κανείς να παρατηρήσει on-line την εξέλιξη ολό-
κληρου του διαγράμματος του γαιο-νοοσφαιρικού θορύβου.
Πιο συγκεκριμένα, το E.G.G -που είναι αδιάφορο εάν βρίσκεται
σε υπόγειο, σε όροφο, στην εξοχή ή οπουδήποτε αλλού- έχει το
μέγεθος ενός πακέτου τσιγάρων και συνδέεται στη σειριακή πόρτα
ενός Η/Υ. Ένα ειδικό service, που επικοινωνεί με το λειτουργικό
σύστημα του Η/Υ στον οποίο φιλοξενείται ο ανιχνευτής, φροντίζει
να «διαβάζει» συνεχώς τον ανιχνευτή και να επικοινωνεί με το
κέντρο στο Princeton, μεταφέροντας τα δεδομένα. (9)τελικα στοχευουν την ψυχη; Β | ChemtrailsNews
Κάθε ανιχνευτής που βρίσκεται στα διάφορα επιλεγμένα σημεία
του πλανήτη -όπως και ο δικός μας, στην Αθήνα- έχει έναν ειδικό
κωδικό, ο οποίος κάνει μονοσήμαντη συσχέτιση του ανιχνευτή με τα
δεδομένα και την ακριβή γεωγραφική του θέση. Η θέση στην οποία
βρίσκεται ο ανιχνευτής υπολογίζεται με ακρίβεια δέκατου του δευ-
τερολέπτου της μοίρας, με τη χρήση ενός διαφορικού DGPS συστή-
ματος.
Τα δεδομένα όλων των ανιχνευτών συγκεντρώνονται συνεχώς στο
κέντρο επεξεργασίας δεδομένων του GCP project και υποβάλλονται
σε Real-Time πολυεπεξεργασία. Μια εκτεταμένη δέσμη αλγορίθμων
για επεξεργασία δεδομένων υποβάλλει τα EGG-data σε διαδοχικές
συσχετίσεις έτσι ώστε να αναδυθούν, εάν και όποτε υπάρχουν, παρε-
κβάσεις που εμφανίζονται στη συνέχεια στα διαγράμματα θορύβου.
Μετρήσεις που εντυπωσιάζουν

   Από τις πρώτες κιόλας σειρές πειραμάτων, αλλά και μέχρι τις μέρες
μας, οι ερευνητές έμειναν έκπληκτοι με το πόσο ξεκάθαρες ήταν οι
μετρήσεις από συλλογές δεδομένων, που πραγματοποιήθηκαν με
αφορμή γεγονότα παγκόσμιας επίδρασης και εμβέλειας, σημειώνο-
ντας σημαντικότητες εξάρσεις λίγο πριν ή και κατά τη διάρκεια των
γεγονότων αυτών. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται οι
περιπτώσεις της κηδείας της πριγκίπισσας Ντάίάνας, των βομβαρδι-
σμών στη Σερβία και του μεγάλου σεισμού της Τουρκίας το 1999.
Εντυπωσιακή είναι η αλλαγή του νοοσφαιρικού θορύβου κατά τις
παραμονές της Πρωτοχρονιάς, που οι άνθρωποι ηρεμούν και περι-
μένουν με ευχάριστη διάθεση τον ερχομό του νέου έτους. Εκπληκτι-
κό είναι, ακόμα, το ότι ένα τέτοιο διάγραμμα θορύβου είχε αρχίσει
να «ανεβαίνει» με έντονη κλίση, πέντε ώρες πριν εκδηλωθεί η επί-
θεση στους Δίδυμους Πύργους, πράγμα που σημαίνει ότι η «αρνητι-
κή πρόθεση» των δραστών είχε ήδη αρχίσει να επηρεάζει το γαιο-
νοοσφαιρικό επίπεδο θορύβου!
Και ερχόμαστε στη φάση του χρυσού γκολ της Εθνικής Ελλάδας,
όπου η ανάλυση των δεδομένων από το E.G.G. της Αθήνας δείχνει
ολοφάνερα έξαρση του θορύβου, πριν και κατά τη στιγμή του γκολ.
Το παράξενο είναι ότι παρόμοια έξαρση σημείωσε και το E.G.G. της
Κολωνίας στη Γερμανία. Να ήταν, άραγε, υπεύθυνος γι’ αυτό ο’Οττο
Ρεχάγκελ και ο θαυμασμός και η αγωνία των συμπατριωτών του;
Σε επικοινωνία που είχαμε με τον διευθυντή του GCP, καθηγητή
Nelson, και έχοντας αποστείλει σ’ αυτόν τα δεδομένα που αφορού-
σαν στην ανάλυση του 24ώρου της Κυριακής του Τελικού, μας επι-
βεβαίωσε ότι «και σε ολόκληρο το παγκόσμιο δίκτυο των E.G.G.,
λίγο πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, υπήρξε μια πολύ έντονη
συσσώρευση τάσεων προς μια κατεύθυνση που -σύμφωνα με το
θεωρητικό μοντέλο του GCP- υποδηλώνει συλλογική και μαζική
προσμονή»!
Μετά απ’ όλα αυτά, είναι προφανές ότι η έρευνα αυτή του
Princeton οδηγεί πολύ μακρύτερα από ό,τι θα μπορούσε κάποιος να
αντιληφθεί με μία πρώτη ματιά. Ουσιαστικά, πρόκειται για την πρώτη
απτή απόδειξη της δυνατότητας που έχει η συλλογική ανθρώπινη
συνείδηση -όταν λειτουργεί κατά τρόπο μη άμεσα δεσμευόμενο από
τη νοητική και λογική εποπτεία- να αντιλαμβάνεται διαταραχές που
εκδηλώνονται στον κοινό νοοσφαιρικό χώρο, καθώς και διαταραχές
που προκαλούνται από σκέψεις και πράξεις ομάδων ή μεμονωμένων
ατόμων. Οι εφαρμογές μιας τέτοιας δυνατότητας είναι σίγουρο ότι
θα αποβούν επαναστατικές. Άλλο τόσο σίγουρο, βέβαια, είναι πως οι
εν λόγω εφαρμογές μπορούν να οδηγήσουν την Ανθρωπότητα τόσο
σ’ ένα μελλοντικό παράδεισο, όσο και σε μια αληθινή κόλαση.
Ωστόσο, η νέα αυτή πραγματικότητα προσφέρει στους απλούς
ανθρώπους που βρίσκονται εκτός των μεγάλων κέντρων της εξου-
σίας ένα πρωτοφανές όπλο. Τώρα, όλοι γνωρίζουμε ότι οι σκέψεις,
οι επιθυμίες και τα συναισθήματα που εκφράζουμε… υλοποιούνται.
Αρα, αρκεί να μάθουμε να σκεφτόμαστε θετικά! Τα υπόλοιπα θα
έρθουν από μόνα τους, με τρόπο μαγικό, ακριβώς όπως η εθνική
σκεπτομορφή έστειλε την Εθνικής μας Ομάδα στο βάθρο του πρω-
ταθλητή Ευρώπης… (10)τελικα στοχευουν την ψυχη; Β | ChemtrailsNews
—————————————————————————————————————————-
■ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
α) PEAR’s Site : http://www.princeton.edu/~pear
β) GCP’s   Site : Http://noosphere.princeton.edu
γ) Βιογραφικά των Διευθυντών των Προγραμμάτων:
http://www.princeton.edu/~pear/jahn.html
http://www.princeton.edu/~rdnelson/
και επίσης το: http://noosphere.atlascom.gr/Roger Nelson.doc αφορά σε μια πολύ ανα-
λυτική παρουσίαση του καθηγητή Roger Nelson.
δ) ΘΟΡΥΒΟΣ, Κεφάλαιο 10 στο: Op-Amps for Everyone, Design Reference, από την
Texas Instruments. Ελεύθερο On-line PDF αρχείο, στο site της ΤΙ.
ε) Margins of reality – The role of consciousness in the physical world,
http://noosphere.atlascom.gr/preamble.pdf
στ) Τα πειράματα στο PEAR: http://www.princeton.edu/~pear/preface.html
ζ) Τίμαιος – Κριτίας, Πλάτων, Εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ
η) Επτά πειράματα που θ’ αλλάξουν τον κόσμο, Σελντρέικ, Εκδόσεις ΕΣΟΠΤΡΟΝ
—————————————————————————————————————————
«Όλα Είναι Σκέψεις στο Μυαλό του θεού»

Συνέντευξη του καθηγητή Roger Nelson, επικεφαλής προγράμματος GCP, στον Ιωάννη Πηλιούνη

Hellenic NEXUS; Από την ιστορία των επιστημών, πότε υπήρξε ένα
αντίστοιχο project που, με βάση την επίδραση του στην κοινωνία, θα
μπορούσε να θεωρηθεί ισοδύναμο με το Global Consciousness
Project;
Roger Nelson: Είναι μία δύσκολη ερώτηση για να απαντηθεί άμεσα
και εξηγώ το γιατί. Εάν με τα δεδομένα που έχουν προκύψει μέσα
από τη συνεχιζόμενη και εντατική έρευνα μας ότι τα «ανώμαλα φαι-
νόμενα» είναι απολύτως πραγματικά και αναπόδραστο μέρος της
φυσικής πραγματικότητας, τότε το επόμενο βήμα θα είναι η πλήρης
ερμηνεία τους.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον σε γενικές γραμμές είμαστε στον
σωστό δρόμο, υπάρχει σαφώς μια επίδραση της ανθρώπινης
συνείδησης επάνω στη συμπεριφορά των συσκευών παράγωγης
λευκού θορύβου RNGs. Στον βαθμό που η επίδραση αυτή οφείλεται
σε μία υπαρκτή διασύνδεση των νοητικών και υλικών πεδίων της
Φύσης, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να αναθεωρήσουμε ή και να
επεκτείνουμε τα πρωτογενή επιστημονικά μας μοντέλα.
Πιστεύω ότι τα δεδομένα μας -και υπάρχουν ισχυρότατες ενδεί-
ξεις γι’ αυτό- μας υποχρεώνουν να συμπεριλάβουμε τη συνείδηση
και τη νόηση στα μοντέλα που περιγράφουν το πώς λειτουργεί ο
κόσμος-σύμπαν. Αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα για την Ανθρωπότη-
τα, που η επιστήμη μόλις έχει αρχίσει να ερευνά.
Η.Ν.: Ποια θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα επόμενα μεγάλα βήμα-
τα ή σημεία καμπής στο GCP project;
R.N.: Να παγιωθούν και να τεκμηριωθούν πλήρως επιστημονικά τα
φαινόμενα, κατά τρόπο άκαμπτο και σταθερό και, στη συνέχεια, να
κοινωνήσουμε όλη αυτή τη γνώση στην ευρύτερη επιστημονική κοι-
νότητα. Μόλις αυτό συμβεί, πλήθος εξαιρετικών ερευνητών θα κοι-
τάξουν πλέον από κοντά τα επισυμβαίνοντα. «Πολλά χέρια», λέει
μία παροιμία, «ξεπετάνε την δουλειά στο άψε-σβήσε». Στην περί-
πτωση μας, πολλά μυαλά θα οδηγήσουν γρηγορότερα προς τη φωτι-
σμένη αυτή επίγνωση.
Η.Ν.: Δικαιούμαστε σήμερα να λέμε ότι το GCP είναι ένα είδος
καναλιού επικοινωνίας με την υπέρτατη υφή της Δημιουργίας;
R.N.: Είναι μία πολύ καλή μεταφορά και, μολονότι αυτό που λες
πάει ένα βήμα πιο πέρα από αυτά που μέχρι στιγμής είναι πλήρως
τεκμηριωμένα, φαίνεται ως μια βιώσιμη ερμηνεία.
θα έλεγα, επίσης, πως θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι μεγά-
λοι επιστήμονες, διανοητές, φιλόσοφοι, ερευνητές και οραματι-
στές πάντα πίστευαν και διακήρυτταν ότι «Όλα Είμαστε’Ενα» ή ότι
«Όλα Είναι Σκέψεις στο Μυαλό του Θεού». Άρα, αυτά που βρί-
σκουμε ίσως δεν είναι τόσο νέα ως γνώση, αλλά απλά μία εντελώς
καινούρια αντίληψη και επαναδιατύπωσή τους.
Η.Ν.: Υπάρχει πιθανότητα, στο τέλος μιας επιτυχούς διαδρομής του
GCP, να καταλήξουμε στον «θάνατο» του παραδοσιακού Θεού, με
τη διαπίστωση ότι είμαστε -όλοι και όλα- τα μέρη που συνθέτουν
την αληθινή φύση Του;
R.N.: Ναι, νομίζω ότι το τελευταίο τμήμα της ερώτησης σου είναι
μία πολύ λογική εκδοχή. Γι’ αυτή δεν θα έβλεπα ως απαραίτητο να
ισχύει η πρώτη υπόθεση, ότι δηλαδή ο Θεός είναι νεκρός…
Επίλογος.
Δεν ξέρω πως νιώθετε εσείς διαβάζοντας όλα αυτά, αλλά προσωπικά είμαι έξαλλη!!! Και ως Ελληνίδα, αλλά πάνω απ’ όλα ως άνθρωπος. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν αυτό για μένα. Δεν φτάνει που μας ψεκάζουν, μας χααρπίζουν, μας εμβολιάζουν με βρωμιές αφού πρώτα ξαμολύσουν τους ιούς τους, μολύνουν τροφή, νερό, αέρα, μπουκάρουν με το έτσι θέλω σ’ όλα τα DNA και στήνουν μακάβριους χορούς, ξεπουλάνε τις ζωές μας στο βρώμικο παζάρι της δήθεν αγοράς, υποκρίνονται μπροστά μας με ικανότητες τριτοκλασίτη ηθοποιού, σβήνουν τα χαμόγελα από νιούς, γέρους και παιδιά, παίζουν με τη Μάνα Γη σαν να είναι μπαλάκι κι ασελγούν πάνω Της με τον πιο βρώμικο κι ανίερο τρόπο, θέλουν και να μας πάρουν την Ψυχή!!!! Ή μήπως όλα τ’ άλλα είναι για να μας κρατάν απασχολημένους μέχρι να το πετύχουν; Να μας εξαντλήσουν, μήπως; και να τους την δώσουμε από μόνοι μας;
ΟΧΙ τσιράκια μίζερα, του άρχοντά σας μπάσταρδα!!!!  Δεν θα σας περάσει. Γεννήθηκα -τώρα ξέρω πια- για να σας πολεμήσω. Και θα το κάνω στο όνομα Εκείνου που μου έχει δείξει μέχρι τώρα την Αγάπη Του, την Εμπιστοσύνη Του και το Θέλημα Του! Ανήκω σ’ Αυτόν και μόνο σ’ Αυτόν! Υπηρετώ πιστά Εκείνον, σε απευθείας επικοινωνία, δίχως μεσάζοντες και δίχως αγγελιοφόρους. Κι εσείς θα πάτε στο αφεντικό σας, και μαζί μ’ αυτόν, ακόμα παραπέρα!!! ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΥΡΙΣΤΟ!!!!!!!!!!!!!

 chemtrailsnews

thesecretrealtruth

ΠΗΓΗ diadrastiko

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου