Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Ένα Βυζαντινό Νοσοκομείο τον ΙΒ'αιώνα

Ένα Νοσοκομείο τον ΙΒ'αιώνα

Από το «Θησαυρό της Ελληνικής Γραμματείας»
της Έδρας της Ιεραποστολικής
της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μετάφραση, παρουσίαση: Κ. Κυριακίδης


Τον Οκτώβριο του 1136, ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β΄ Κομνηνός (1118-1143) υπέγραψε ένα Τυπικό με τα το οποίο ίδρυσε στην Κωνσταντινούπολη τη μονή του Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού. Το Τυπικό σώθηκε σε πολλούς κώδικες και δημοσιεύθηκε από τον P. Gautier στη Revue des Etudes Byzantines (τόμος 32-1974).