Τον πλέον προκλητικό τρόπο, λοιπόν, βρήκε η βρετανική εφημερίδα «The Spectator» για να (απο)δείξει ότι κάνει ρεπορτάζ…
Στο βρετανικό μετρό κάθε επιβάτης διαβάζει το εξής μότο:
Most Germans own a second property. It’s called Greece. Δηλαδή: Οι περισσότεροι Γερμανοί έχουν στην κατοχή τους και δεύτερη ιδιοκτησία. Την λένε Ελλάδα.