Από το philenews
 
Παγκύπρια - Τελικά 
Εγγεγραμμένοι: 545.491 Ψήφισαν: 453.498 (83,14%) Αποχή: 91.993 (16,86%)
Έγκυρα: 441.212 (97,29%) Άκυρα: 7.826 (1,73%) Λευκά: 4.460 (0,98%)
 
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 45,46% - 200.571
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 26,91% - 118.725
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ 24,93% - 110.000
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 0,88% - 3.900