Λευκωσία: Κυκλοφόρησε ως επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ η έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να υιοθετήσει το ψήφισμα που θα ανανεώνει την εξάμηνη θητεία της UNFICYP στις 26 Ιανουαρίου 2017.

Η έκθεση καλύπτει την περίοδο 25 Ιουνίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2016.