Το τεράστιο, μήκους μεγαλύτερου από 100 μέτρα σκάφος, το οποίο έχει διατηρηθεί σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, πιθανολογείται πως ανήκει στη βυζαντινή εποχή. Κατάπληξη προκαλούν, όχι μόνο οι διαστάσεις του πλοίου, αλλά και τα αντικείμενα που οι δύτες ανακάλυψαν μέσα σε αυτό. Όπως ανέφεραν, στο σκάφος μπορεί να βρίσκονται εκατοντάδες αρχαία αντικείμενα! Και όλα, κρίνοντας από τις πρώτες έρευνες, σε θαυμάσια κατάσταση.