Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΣΤΑΤ: Στα όρια της φτώχειας ένα στα τέσσερα νοικοκυριά (το 2012)!

Στοιχεία – σοκ για τις συνθήκες διαβίωσης των νοικυριών στην Ελλάδα δείχνει η έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για το 2012, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή, το 23,1% του συνολικού πληθυσμού βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας.

Ως κίνδυνος φτώχειας ορίζεται το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά, των οποίων το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα είναι χαμηλότερο του 60% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για το 2012, το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα ανέρχεται σε 10.676 ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας σε 17.977 ευρώ.


Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 914.873 και τα μέλη τους σε 2.535.700. Δηλαδή ένα στα τέσσερα νοικοκυριά, από τα 914.873, ζουν με εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ το μήνα.


Σύμφωνα με την έρευνα, ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 26,9% και είναι υψηλότερος κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού.


Για την ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών, το ποσοστό ανέρχεται σε 17,2% και είναι μειωμένος κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2011.


Παράλληλα, τουλάχιστον 1.010.900 άτομα, ή αλλιώς το 16,1% του πληθυσμού ηλικίας 18- 59 ετών διαβιούν σε νοικοκυριά όπου δεν εργάζεται κανένα μέλος, τη στιγμή που το προηγούμενο έτος (2011) ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε σε 837.300 άτομα.


Το ποσοστό του πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια ως προς το σύνολο του πληθυσμού για κάθε μία από τις παρακάτω ομάδες είναι:


- Μονογονεϊκά νοικοκυριά με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί (66,0%)


- Άνδρες άνεργοι (52,1%)


- Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί (εκτός συνταξιούχων (33,3%)


- Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (26,9%)


- Μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ (24,1%)


- Νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω (23,5%)


Ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται σε 3.795.100 άτομα ή σε 34,6% του συνόλου του πληθυσμού (το έτος 2011 ήταν 3.403.300 άτομα).


Δείτε εδώ ολόκληρη την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ


newpost.gr
 
ΠΗΓΗ lougantina

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου