Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Εννιά πληγές για το πορτοφόλι των φορολογουμένων

Βαθύτερα το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι, καθώς στο επόμενο χρονικό διάστημα οι Εφορίες θα στείλουν «βροχή» εκκαθαριστικών και ειδοποιητηρίων.

1.Υπέρμετρα αυξημένος φόρος για τα εισοδήματα του 2011

Πάνω από 4,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων θα υποχρεωθούν να καταβάλουν, υπέρμετρα χαράτσια. Συγκεκριμένα προβλέπονται:


α) Μείωση του βασικού αφορολογήτου ορίου, (για φορολογουμένους χωρίς προστατευόμενα τέκνα) από τις 12.000 στις 5.000 ευρώ. Μειώσεις έως 10.500 ευρώ στα πρόσθετα αφορολόγητα ποσά για τα προστατευόμενα τέκνα.

β) Αυξήσεις στους φορολογικούς συντελεστές για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα.

γ) Αύξηση των «αντικειμενικών δαπανών» ή «τεκμηρίων διαβίωσης».

δ) Περικοπές στα ποσά των δαπανών για ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές εξετάσεις, νοσήλια, ασφάλιστρα ζωής, τόκους στεγαστικών δανείων, δωρεές και διατροφή, τα οποία εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος.

ε) Αλλαγή επί το δυσμενέστερο στον τρόπο υπολογισμού της αξίας των αποδείξεων.

στ) Περικοπή στη μείωση φόρου που προκύπτει για τους φορολογούμενους με αναπηρία 67% και άνω, τους τυφλούς, τους νεφροπαθείς και τα θύματα πολέμου από την αναγνώριση ενός ποσού δαπανών χωρίς δικαιολογητικά.

ζ) Επαχθείς τροποποιήσεις στις διατάξεις για το συμπληρωματικό φόρο επί των μισθωμάτων.

η) Κατάργηση της απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος που ίσχυε για τα καθαρά κέρδη μέχρι 30.000 ευρώ που αποκτούν νέοι επιτηδευματίες ηλικίας κάτω των 35 ετών για τα τρία πρώτα χρόνια από την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.

2. Αυξημένο τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2011

Πάνω από 800.000 φορολογούμενοι που κατά τη διάρκεια του 2011 απέκτησαν εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα, ακόμη και συμβασιούχοι των 300-400 ευρώ το μήνα που πληρώνονται με «μπλοκάκια», θα πληρώσουν, μαζί με το φόρο για τα εισοδήματα του 2011 και το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2011. Αυτό θα είναι αυξημένο από τα 300 στα 500 ευρώ για όσους εδρεύουν σε πόλεις άνω των 200.000 κατοίκων και στα 400 ευρώ για όσους εδρεύουν σε πόλεις κάτω των 200.000 κατοίκων. Για κάθε υποκατάστημα θα επιβαρυνθούν με επιπλέον ποσό τέλους επιτηδεύματος, ύψους 300 ευρώ.

3. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 2011

Όσοι φορολογούμενοι θα δηλώσουν ή θα τεκμαίρεται ότι το 2011 είχαν ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν τη ειδική εισφορά αλληλεγγύης ύψους 1% έως 4%.

Τα χαράτσια των ακινήτων

Σημαντική αναμένεται να είναι η επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς στο προσεχές χρονικό διάστημα θα κληθούν να καταβάλλουν έξι φόρους. Συγκεκριμένα:

4. ΕΤΑΚ 2009

Περίπου 1,28 εκατομμύρια φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν την 1-1-2009 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα θα παραλάβουν από τη ΓΓΠΣ τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την καταβολή του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων του έτους 2009.

5. Έκτακτη εισφορά στην ακίνητη περιούσια του έτους 2009

Από τους υπόχρεους του ΕΤΑΚ για το 2009, όσοι κατείχαν την 1-1-2009 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ θα κληθούν με τα ίδια εκκαθαριστικά σημειώματα, να πληρώσουν και έκτακτη εισφορά.

6. ΦΑΠ 2010

Αφορά περισσότερους από 200.000 φορολογούμενους, οι οποίοι κατείχαν το 2010 κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ. Η εξόφληση των ποσών πρέπει να γίνει εφάπαξ!

7. ΦΑΠ 2011

Πάνω από 500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα παραλάβουν και άλλα εκκαθαριστικά σημειώματα με τα οποία θα καλούνται να πληρώσουν τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2011.

8. Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών έτους 2012

Από τον Ιούλιο και μετά, πάνω από 5 εκατ. νοικοκυριά θα κληθούν να πληρώσουν εκ νέου, μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, το ειδικό τέλος για τα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα που κατέχουν. Η εξόφλησης του ειδικού αυτού τέλους για το έτος 2012 θα γίνει σε πέντε δόσεις, με τους λογαριασμούς ρεύματος της περιόδου Ιουλίου 2012 – Μαρτίου 2013.

9. ΦΑΠ 2012

Αφορά περισσότερους από 500.000 ιδιοκτήτες με ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ real.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου