Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ο κατάλογος των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων

Στο Βυζάντιο από τους 88 αυτοκράτορες που βασίλεψαν από το 330 ως το 1453 μόνο οι μισοί πέθαναν από φυσικά αίτια. Σε αυτούς δε συμπεριλαμβάνονται όσοι δεν άσκησαν ποτέ εξουσία ή ήταν αντιβασιλείς. Οι υπόλοιποι δολοφονήθηκαν ή σκοτώθηκαν ύστερα από εξέγερση ή εκθρονίστηκαν και ακρωτηριάστηκαν, ή βασανίστηκαν με άλλον τρόπο. Για παράδειγμα 5 πέθανα ύστερα από τύφλωση. Πολλοί υποχρεώθηκαν να κλειστούν σε μοναστήρι, ενώ 5 έπεσαν μαχόμενοι στο πεδίο της μάχης. Στον υπολογισμό αυτό δε συμπεριλαμβάνονται οι βασιλοπαίδες που ευνουχίστηκαν για να μη διεκδικήσουν το θρόνο. 

 Υπολογίζεται λοιπόν ότι πάνω από το 1/3 των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου πλήρωσε βαρύτατο τίμημα για τον  θρόνο. Ωστόσο, ποσοστιαία στην εξόντωση αυτοκρατόρων προηγούνται οι Ρωμαίοι, αφού από τον αυτοκράτορα Αύγουστο ως το Διοκλητιανό (27π.Χ. – 305μ.Χ.) δολοφονήθηκαν περισσότεροι από τους μισούς…
  όνομα βασιλεία χρόνια δυναστεία
Κωνσταντίνος Α' ο Μέγας 306-337 31 Κωνσταντίνεια (ή Φλάβια, 306-363)
Κωνστάντιος Β' 337-361 24 Κωνσταντίνεια (ή Φλάβια, 306-363)
Ιουλιανός ο Παραβάτης 361-363 2 Κωνσταντίνεια (ή Φλάβια, 306-363)
Ιοβιανός 363-364 <1 td=""> εκτός Δυναστείας
Βαλεντινιανός Α' (Ουαλεντινιανός) 364-375 11 Βαλεντινιανού (364-383)
Ουάλης (Βάλης) 364-378 14 Βαλεντινιανού (364-383)
Γρατιανός 378-379 <1 td=""> Βαλεντινιανού (364-383)
Θεοδόσιος Α' ο Μέγας 379-395 16 Θεοδοσιανή (364–457)
Αρκάδιος 395-408 13 Θεοδοσιανή (364–457)
Θεοδόσιος Β' ο Μικρός 408-450 42 Θεοδοσιανή (364–457)
Μαρκιανός 450-457 7 Θεοδοσιανή (364–457)
Λέων Α' ο Θραξ 457-474 17 Λέοντος Θρακός (457–518)
Λέων Β' 474 <1 td=""> Λέοντος Θρακός (457–518)
Ζήνων 474-475 &
476-491
16 Λέοντος Θρακός (457–518)
Βασιλίσκος 475-476 1 Λέοντος Θρακός (457–518)
Αναστάσιος Α' 491-518 27 Λέοντος Θρακός (457–518)
Ιουστίνος Α' 518-527 9 Ιουστινιάνεια (518–602)
Ιουστινιανός Α' 527-565 38 Ιουστινιάνεια (518–602)
Ιουστίνος Β' 565-578 13 Ιουστινιάνεια (518–602)
Τιβέριος Β' Κωνσταντίνος 578-582 4 Ιουστινιάνεια (518–602)
Μαυρίκιος 582-602 20 Ιουστινιάνεια (518–602)
Φωκάς 602-610 8 εκτός Δυναστείας
Ηράκλειος 610-641 31 Ηράκλεια (610–711)
Κωνσταντίνος Γ' & Ηρακλεωνάς 641 <1 td=""> Ηράκλεια (610–711)
Κώνστας Β' (Πωγωνάτος) 641-668 27 Ηράκλεια (610–711)
Κωνσταντίνος Δ' 668-685 17 Ηράκλεια (610–711)
Ιουστινιανός Β' o Ρινότμητος 685-695 &
705-711
16 Ηράκλεια (610–711)
Λεόντιος 695-698 3 Ηράκλεια (610–711)
Τιβέριος Γ' Αψίμαρος 698-705 7 Ηράκλεια (610–711)
Φιλιππικός Βαρδάνης 711-713 2 εκτός Δυναστείας
Αναστάσιος Β' (Αρτέμιος) 713-715 2 εκτός Δυναστείας
Θεοδόσιος Γ' ο Αδραμυττηνός 715-717 2 εκτός Δυναστείας
Λέων Γ' ο Ίσαυρος 717-741 24 Ισαύρων (ή Συριακή, 717–802)
Κωνσταντίνος Ε' ο Κοπρώνυμος 741-775 34 Ισαύρων (ή Συριακή, 717–802)
Λέων Δ' ο Χάζαρος 775-780 5 Ισαύρων (ή Συριακή, 717–802)
Κωνσταντίνος ΣΤ' ο Τυφλός 780-797 17 Ισαύρων (ή Συριακή, 717–802)
Ειρήνη η Αθηναία 797-802 5 Ισαύρων (ή Συριακή, 717–802)
Νικηφόρος Α' ο Γενικός (Λογοθέτης) 802-811 9 εκτός Δυναστείας
Σταυράκιος 811 <1 td=""> εκτός Δυναστείας
Μιχαήλ Α' ο Ραγκαβές (Ραγκαβής) 811-813 2 εκτός Δυναστείας
Λέων Ε' ο Αρμένιος 813-820 7 εκτός Δυναστείας
Μιχαήλ Β' ο Τραυλός (Ψελλός) 820-829 9 Φρυγιανή (ή Αμορίου, 820–867)
Θεόφιλος 829-842 13 Φρυγιανή (ή Αμορίου, 820–867)
Θεοδώρα 842-855 13 Φρυγιανή (ή Αμορίου, 820–867)
Μιχαήλ Γ' ο Μέθυσος 842-867 25 Φρυγιανή (ή Αμορίου, 820–867)
Βασίλειος Α' ο Μακεδών 867-886 19 Μακεδονική (867–1056)
Λέων ΣΤ' ο Σοφός 886-912 26 Μακεδονική (867–1056)
Αλέξανδρος 912-913 1 Μακεδονική (867–1056)
Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος 913-959 46 Μακεδονική (867–1056)
Ρωμανός Α' Λεκαπηνός 920-944 24 Μακεδονική (867–1056)
Ρωμανός Β' 959-963 4 Μακεδονική (867–1056)
Νικηφόρος Β' Φωκάς 963-969 6 Μακεδονική (867–1056)
Ιωάννης Α' Τσιμισκής 969-976 7 Μακεδονική (867–1056)
Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος 976-1025 49 Μακεδονική (867–1056)
Κωνσταντίνος Η' 1025-1028 3 Μακεδονική (867–1056)
Ζωή 1028-1050 22 Μακεδονική (867–1056)
Ρωμανός Γ' ο Αργυρός 1028-1034 6 Μακεδονική (867–1056)
Μιχαήλ Δ' ο Παφλαγών 1034-1041 7 Μακεδονική (867–1056)
Μιχαήλ Ε' ο Καλαφάτης 1041-1042 <1 td=""> Μακεδονική (867–1056)
Κωνσταντίνος Θ' ο Μονομάχος 1042-1055 13 Μακεδονική (867–1056)
Θεοδώρα 1042 &
1055-1056
2 Μακεδονική (867–1056)
Μιχαήλ ΣΤ' Βρίγγας (Στρατιωτικός) 1056-1057 1 εκτός Δυναστείας
Ισαάκιος Α' Κομνηνός 1057-1059 2 Κομνηνών (1081–1185)
Κωνσταντίνος Ι' Δούκας 1059-1067 8 Δουκών (1059–1081)
Ρωμανός Δ' Διογένης 1068-1071 3 Δουκών (1059–1081)
Μιχαήλ Ζ' Δούκας (Παραπινάκης) 1067-1068 &1071-1078 7 Δουκών (1059–1081)
Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης 1078-1081 3 Δουκών (1059–1081)
Αλέξιος Α' Κομνηνός 1081-1118 37 Κομνηνών (1081–1185)
Ιωάννης Β' Κομνηνός o Καλός 1118-1143 25 Κομνηνών (1081–1185)
Μανουήλ Α' Κομνηνός ο Μέγας 1143-1180 37 Κομνηνών (1081–1185)
Αλέξιος B' Κομνηνός 1180-1183 3 Κομνηνών (1081–1185)
Ανδρόνικος Α' Κομνηνός 1183-1185 2 Κομνηνών (1081–1185)
Ισαάκιος Β' Άγγελος 1185-1195 &
1203-1204
10 Αγγέλων (1185–1204)
Αλέξιος Γ' Άγγελος 1195-1203 8 Αγγέλων (1185–1204)
Αλέξιος Δ' Άγγελος 1203-1204 <1 td=""> Αγγέλων (1185–1204)
Αλέξιος Ε' Δούκας ο Μούρτζουφλος 1204 <1 td=""> Αγγέλων (1185–1204)
Κωνσταντίνος Λάσκαρης 1204-1205 <1 td=""> Λασκαρέων (ή Νίκαιας, 1204-1261)
Θεόδωρος Α' Λάσκαρης 1205-1221 16 Λασκαρέων (ή Νίκαιας, 1204-1261)
Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης 1221-1254 33 Λασκαρέων (ή Νίκαιας, 1204-1261)
Θεόδωρος Β' Δούκας Λάσκαρης 1254-1258 4 Λασκαρέων (ή Νίκαιας, 1204-1261)
Ιωάννης Δ' Δούκας Λάσκαρης 1258-1261 3 Λασκαρέων (ή Νίκαιας, 1204-1261)
Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος 1261-1282 21 Παλαιολόγων (1261-1453)
Ανδρόνικος B' Παλαιολόγος ο Γέρων 1282-1328 46 Παλαιολόγων (1261-1453)
Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγος 1295-1320 25 Παλαιολόγων (1261-1453)
Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος 1328-1341 13 Παλαιολόγων (1261-1453)
Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος 1341-1391 38 Παλαιολόγων (1261-1453)
Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός 1347-1354 7 Παλαιολόγων (1261-1453)
Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος 1376-1379 3 Παλαιολόγων (1261-1453)
Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος 1390 &1399-1402 3 Παλαιολόγων (1261-1453)
Μανουήλ Β' Παλαιολόγος 1391-1425 34 Παλαιολόγων (1261-1453)
Ιωάννης Η' Παλαιολόγος 1425-1448 23 Παλαιολόγων (1261-1453)
Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος 1449-1453 4 Παλαιολόγων (1261-1453)
 

vizantinaistorika.blogspot.gr
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
 ΠΗΓΗ defencenet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου