Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Συναπόφαση στην Ε.Ε. ζητά ο Ακκιντζί και για ζωονόσους - Κοινοποιήθηκε έγγραφο στις Βρυξέλλες

Ανταπόκριση από Βρυξέλλες: Παύλος Ξανθούλης
Από το philenews
 
Λευκωσία: Αναβάθμιση του ψευδοκράτους και συμμετοχή της «ΤΔΒΚ» στη λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με «όχηματα» το χαλλούμι, την τροποποίηση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής και την εξάλειψη των ζωονόσων, αξιώνει για πρώτη φορά ο Μουσταφά Ακιντζί πριν από τη λύση του Κυπριακού, στο πλαίσιο εγγράφου που κοινοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.
Το έγγραφο του κ. Ακιντζί, το οποίο εξασφάλισε ο «Φ» (δημοσιεύεται στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας), «εισηγείται» όπως η Κυπριακή Δημοκρατία και το ψευδοκράτος «εργαστούν μαζί για την εξεύρεση κοινού εδάφους για την τροποποίηση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής και για την υιοθέτησή της στο Συμβούλιο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση». Το πλέον εκπληκτικό είναι ότι απαιτεί την εκπόνηση κοινού σχεδιασμού ψευδοκράτους-Κομισιόν-Κυπριακής Δημοκρατίας για την εξάλειψη των ζωονόσων, δημιουργώντας την εντύπωση ότι το κατοχικό μόρφωμα είναι συνομιλητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συν-διαμορφωτής των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με άλλα λόγια, ο κ. Ακιντζί αξιώνει όπως το ψευδοκράτος έχει λόγο στη λήψη απόφασης από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχουν τα 28 κράτη-μέλη, για την κατοχύρωση του χαλλουμιού ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), αλλά και για την τροποποίηση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει ότι «τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου και η Κομισιόν είναι έτοιμοι να αποδεχθούν μια λύση που θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές», υποβιβάζοντας σε δικοινοτικό το κυρίαρχο δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να υποβάλει αίτηση για κατοχύρωση του προϊόντος ως ΠΟΠ αλλά και να διαβουλευθεί και να συμφωνήσει την όποια τροποποίηση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, με τις Βρυξέλλες και τους 27 εταίρους της.

Η προσπάθεια του κ. Ακιντζί να εκμαιεύσει αναβάθμιση του ψευδοκράτους μέσω της διαδικασίας κατοχύρωσης του χαλλουμιού ως ΠΟΠ, καθώς και της τροποποίησης του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, είναι ευδιάκριτη στις «εισηγήσεις» του τουρκικού εγγράφου:

>> «Σε συνέχεια της υιοθέτησης της πρότασης (σ.σ. Κυπριακής Δημοκρατίας-ψευδοκράτους) να ενώσουμε δυνάμεις και να συνεργαστούμε για μια επιτυχή κατάληξη στο ζήτημα ΠΟΠ. Αυτό θα περιελάμβανε την εμπλοκή σε διαβουλεύσεις με τις Αρχές ή τα σώματα που υπέβαλαν ενστάσεις, εφόσον αυτές γίνουν αποδεκτές». Με άλλα λόγια, ο κ. Ακιντζί, απαιτεί όπως το κατοχικό μόρφωμα, του οποίου προΐσταται, εμπλακεί από κοινού με την Κυπριακή Δημοκρατία στην αντίκρουση των όποιων ενστάσεων έχουν υποβληθεί ενώπιον της Κομισιόν για την κατοχύρωση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ...

>> «Να συνεργαστούμε με την ‘Κυπριακή Δημοκρατία’ (σ.σ. τα εισαγωγικά δικά του) ως επίσης και με την Κομισιόν για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για την εξάλειψη των ζωονόσων και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα και αυξάνοντας μεταξύ άλλων την παραγωγή του πρόβειου και του κατσικίσιου γάλακτος για να εκπληρώσουμε τις απαιτήσεις του ΠΟΠ στο τέλος της δεκαετούς μεταβατικής περιόδου». Όπως αβίαστα συνάγεται, ο κ. Ακιντζί απαιτεί όπως το ψευδοκράτος αποκτήσει ρόλο και λόγο στη λήψη αποφάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από κοινού με την Κυπριακή Δημοκρατία (και την Κομισιόν), σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων με «όχημα» το χαλλούμι, περιλαμβανομένου και του καταρτισμού σχεδίου για την εξάλειψη των ζωονόσων. Και όλα αυτά πριν τη λύση του Κυπριακού...

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το έγγραφο του κατοχικού ψευδοκράτους κατηγορεί παράλληλα την Κυπριακή Δημοκρατία ότι έχει μπλοκάρει την υιοθέτηση των προτάσεων της Κομισιόν για την κατοχύρωση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ, υπαναχωρώντας από την πολιτική συμφωνία Γιούνκερ, Αναστασιάδη και Ακιντζί (16 Ιουλίου 2015). Ωστόσο, η Λευκωσία δεν έχει μπλοκάρει την υλοποίηση της συμφωνίας, αλλά έχει ζητήσει την τροποποίηση των προτάσεων της Κομισιόν σε τέσσερα σημεία (βλέπε άλλη στήλη). Αυτός που στην πραγματικότητα έχει δυναμιτίσει την προσπάθεια ολοκλήρωσης του φακέλου για το χαλλούμι, είναι ο ίδιος ο κ. Ακιντζί, ο οποίος όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ», έστειλε τελεσίγραφο στις Βρυξέλλες, απειλώντας ότι εάν δεν ράψουν στα δικά του μέτρα την πρόταση για το χαλλούμι, τότε η Κομισιόν θα απολέσει τον όποιο ρόλο διαδραματίζει στην επίλυση του Κυπριακού, παραπέμποντας μάλιστα και σε «επικείμενη κρίση».

«Γιοκ» Κομισιόν προς Λευκωσία

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι η Κομισιόν απορρίπτει κατηγορηματικά την προσπάθεια της Λευκωσίας να εξασφαλίσει τροποποιήσεις επί των προτάσεων των Βρυξελλών, για την κατοχύρωση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ. Η Λευκωσία υπέβαλε τέσσερις τροποποιήσεις:

1. Για να διασφαλίσει ότι η φόρμουλα έγκρισης του χαλλουμιού/hellim ως ΠΟΠ θα αφορά αποκλειστικά και μόνον το εν λόγω προϊόν και όχι όλα τα προϊόντα για τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ενδέχεται να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση ΠΟΠ, κάτι που γενικεύει επικίνδυνα η Κομισιόν, στο πλαίσιο των προτάσεων που υπέβαλε.
2. Για παράλληλη και ταυτόχρονη υιοθέτηση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ με την τροποποίηση του Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή.
3. Για την απάλειψη της εισήγησης της Κομισιόν για υποβολή εκ μέρους του οργανισμού τυποποίησης του χαλλουμιού, Veritas, εξαμηνιαίων εκθέσεων όχι μόνο προς τη Λευκωσία αλλά και προς τις Βρυξέλλες, κάτι που δημιουργεί την εντύπωση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία τελεί υπό την κηδεμονία της Κομισιόν.
4. Για απάλειψη του εκτελεστικού ρόλου που επιχειρείται να δοθεί στην Κομισιόν αναφορικά με την εφαρμογή του κεκτημένου, κάτι που ανήκει αποκλειστικά στα κράτη-μέλη.
Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η Κομισιόν απορρίπτει κάθε σκέψη για τροποποίηση των προτάσεών της, παρά την προσπάθεια που κατέβαλε η Λευκωσία, θεωρώντας ότι οποιαδήποτε τροποποίηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις θέσεις της τ/κ πλευράς.

Αλληθωρίζουν οι Βρυξέλλες

Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και ο έμπιστος του, Φρανς Τίμερμανς εμμένουν στη συνεργασία με την Τουρκία για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αποδώσει καρπούς και οι ροές προς την Ελλάδα συνεχίζουν, αν και βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και όλοι ανέμεναν ότι εκ των πραγμάτων θα μειώνονταν δραστικά. Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι οι Βρυξέλλες δεν είναι ικανοποιημένες από τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα συνεργασίας με την Άγκυρα, καθώς καθημερινά καταγράφονται αφίξεις 2.000-3.000 προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, από την Τουρκία. Ωστόσο αυτό, όπως πληροφορείται ο «Φ», δεν ανατρέπει αλλά ούτε και διαφοροποιεί τον σχεδιασμό των Βρυξελλών, οι οποίες θεωρούν ως «μονόδρομο» τη συνεργασία με την Άγκυρα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

Η Κυβέρνηση Ερντογάν δεσμεύτηκε προς τις Βρυξέλλες ότι θα παράσχει κίνητρα προς τους πρόσφυγες που φιλοξενεί στο έδαφός της (2,2 εκατομμύρια Σύρους), ανοίγοντας την αγορά εργασίας και δημιουργώντας προϋποθέσεις εκπαίδευσης-παιδείας για τα παιδιά. Στις δεσμεύσεις αυτές ποντάρει η Κομισιόν, θεωρώντας ότι θα μπορούσαν να θέσουν τις βάσεις για πλήρη αναχαίτιση των κυμάτων προσφύγων και μεταναστών που διοχετεύονται προς την Ε.Ε.

Κύκλοι στις Βρυξέλλες, θεωρούν πάντως ότι η Κομισιόν πλήρωσε πολύ ακριβά την «αγορά ελπίδας», επενδύοντας στην Κυβέρνηση Ερντογάν 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ως πρώτη δόση για την παραμονή των προσφύγων σε τουρκικό έδαφος, προσφέροντας το ξεπάγωμα πέντε τουρκικών διαπραγματευτικών κεφαλαίων κόντρα στα ζωτικά συμφέροντα κράτους-μέλους της Κοινότητας (Κυπριακή Δημοκρατία) και δρομολογώντας την επίσπευση των διαδικασιών για ελευθέρωση των ευρωπαϊκών θεωρήσεων διαβατηρίων για Τούρκους πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ε.Ε. (νοουμένου ότι η Τουρκία θα υλοποιήσει τον προαπαιτούμενο οδικό χάρτη). Και όλα αυτά απλώς και μόνον για την έναρξη της αμφιλεγόμενης συνεργασίας με την Τουρκία και πριν φανούν και αξιολογηθούν τα πρώτα αποτελέσματα. Τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον απογοητευτικά και αφήνουν εκτεθειμένους τόσο τον κ. Γιούνκερ, όσο και την Άνγκελα Μέρκελ, «ηθικό αυτουργό» της συνεργασίας και των δώρων που παρασχέθηκαν προς την Άγκυρα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου