Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

<Ευγνομονώ τοίς Θεοίς ότι Εγεννήθην Έλλην > Μέγας Αλέξανδρος των Ελλήνων


Από το ιστολόγιο http://www.safem.gr/Home/tabid/36/Default.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου