Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

ΚΤΚ: Έξι κίνδυνοι για το Κυπριακό χρηματοοικονομικό σύστημα - Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ εκτιμάται στο 1,6% για το 2015

Λευκωσία: Με έξι κινδύνους βρίσκεται αντιμέτωπο το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, εκτιμά η έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για το 2015, που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ).

Με βάση τις προβλέψεις της ΚΤΚ, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ εκτιμάται στο 1,6% για το 2015, ενώ το 2016 η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2%.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η κυπριακή οικονομία παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης το 2015, ύστερα από τέσσερα σχεδόν χρόνια συρρίκνωσης. Καταγράφηκε πρόοδος στην πορεία εφαρμογής του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, παρατηρήθηκε σταδιακή ανάκαμψη της κατάστασης των τραπεζών, ενώ βελτιώνεται η πρόσβαση της Κύπρου στις πηγές χρηματοδότησης.


«Ενώ το κλίμα βελτιώνεται, οι προκλήσεις παραμένουν», αναφέρει η ΚΤΚ και παραθέτει τα «πρωτοφανή επίπεδα απομειωμένων δανείων», που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, το χαμηλό επίπεδο ζήτησης νέων δανείων, τα αυξημένα επίπεδα χρέους τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων, που αγγίζουν στο 280% του ΑΕΠ (τέλος Μαρτίου 2015), καθώς και την ανεργία, η οποία αν και έχει βελτιωθεί σημαντικά, παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Η ΚΤΚ σημειώνει επίσης τις αρνητικές εξελίξεις στην Ελλάδα, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη, καθώς και τις πολλές γεωπολιτικές εξελίξεις μέσα και γύρω από την Ευρωπαϊκή.

Οι κίνδυνοι

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, πρώτη πηγή κινδύνου αποτελεί η ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων, που οφείλεται στην υπερβολική έκθεση του τραπεζικού τομέα σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που ανέρχονται στο 47% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου.

Σημειώνει πως η αποφασιστική και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πλαισίου αφερεγγυότητας αναμένεται να είναι υποβοηθητική για τη μείωση των ΜΕΔ και προσθέτει πως η εκτίμηση του κινδύνου παραμένει σταθερή και αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση.

«Η αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων παραμένει η βασική προτεραιότητα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την επαναφορά στην ανάπτυξη», τονίζει.

Δεύτερη πηγή κινδύνου αποτελεί ο υπερδανεισμός των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, κάτι που δημιουργεί δυσκολίες στην αποπληρωμή αν υπάρξει απότομη μείωση των εισοδημάτων τους. Σε αυτό τον τομέα, η ΚΤΚ εκτιμά πως η αποφασιστική εφαρμογή του νέου πλαισίου αφερεγγυότητας αναμένεται να μειώσει το συνολικό επίπεδο του δανεισμού και μπορεί να επιφέρει επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού χρέους, ενώ η εκτίμηση του κινδύνου είναι σταθερή με αναμενόμενη βελτίωση.

Ωστόσο, η ΚΤΚ αποδίδει «αυξανόμενη ευπάθεια» στον κίνδυνο που προέρχεται λόγω των μειωμένων προοπτικών κερδοφορίας για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και μικρότερης ανάπτυξης.

Προειδοποιεί πως η κερδοφορία των τραπεζών μπορεί να μειωθεί περαιτέρω εάν οι τράπεζες δεν πετύχουν να αντισταθμίσουν τη μείωση των επιτοκίων «με αύξηση στον όγκο των δανείων ή / και με τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου, πράγμα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο υπό τις παρούσες συνθήκες».

Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, η ΚΤΚ προειδοποιεί πως «τα παρατεταμένα χαμηλά επιτόκια μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον ασφαλιστικό τομέα, κυρίως τον κλάδο ζωής, λόγω των επιπτώσεων στην κερδοφορία και τις δυσκολίες στην παραγωγή επαρκούς εισοδήματος από επενδύσεις, ειδικά καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες προχωρούν με διασπορά των χαρτοφυλακίων τους».

ΓΕΣΥ με τη συμμετοχή των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών

Με τα ασφάλιστρα των ασφαλιστικών εταιρειών κλάδου ζωής να αντιστοιχούσαν στο 14% της παραγωγής το 2013, η ΚΤΚ θεωρεί ακόμη ότι «η εφαρμογή του ΓεΣΥ χωρίς τη συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εργασιών και των εσόδων τους».

Τέταρτη πηγή κινδύνου είναι ο τομέας των ακινήτων. Η ΚΤΚ σημειώνει πως παρόλο που οι τιμές έχουν φτάσει στο κατώτατο σημείο, με τα σημάδια ανάκαμψης και αυξημένης ζήτησης τόσο από ξένους όσο και από το εσωτερικό, εντούτοις οι προοπτικές για ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων είναι δύσκολο να εκτιμηθούν με βεβαιότητα.

«Η στενή παρακολούθηση του τομέα των ακινήτων είναι απαραίτητη λόγω της σημασίας του τόσο για τα περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών όσο και για τα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών», προσθέτει, αποδίδοντας ωστόσο σταθερή εκτίμηση κινδύνου.

Όσον αφορά τους κινδύνους χρηματοδότησης, η ΚΤΚ σημειώνει ότι μετά το κούρεμα καταθέσεων, η πρόσβαση σε βιώσιμη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τις τράπεζες, καθώς η χρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα παραμένει ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδοτικής βάσης. Σημειώνει πως μειώθηκε η εξάρτηση των τραπεζών, αλλά προσθέτει πως «η διατήρηση της εμπιστοσύνης είναι ουσιαστικής σημασίας για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα».

Σημάδια βελτίωσης διαβλέπει η ΚΤΚ στο θέμα της περιορισμένης ρευστότητας και της παρατεταμένης περιόδου στενότητας πιστωτικών συνθηκών λόγω της ασθενούς οικονομικής κατάστασης των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. «Η εμπιστοσύνη των καταθετών εξακολουθεί να είναι ευάλωτη, παρόλο που οι εκροές καταθέσεων περιορίστηκαν σημαντικά», σημειώνει.

Προσοχή στις εκποιήσεις εξασφαλίσεων

Η ΚΤΚ θεωρεί πως «αναπόφευκτα τα πιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν άλλη επιλογή από το να διαχειρίζονται ενεργά τα καθυστερημένα δάνεια, και, αν χρειαστεί, να εκποιήσουν τις εξασφαλίσεις των δανείων».

«Θα πρέπει να τονιστεί όμως ότι η πώληση των εξασφαλίσεων των δανείων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή καθώς οι μαζικές εκποιήσεις θα οδηγήσουν σε απότομες μειώσεις στις τιμές των ακινήτων, δημιουργώντας αρνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της πραγματικής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα», τονίζει.

ΠΗΓΗ philenews / ΚΥΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου