Τρίτη, 25 Μαΐου 2021

Νέα ηγεσία στην Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α: “Άμεσα πρωτοβουλία για τη συγχώνευση με τον ΣΕΚΠΥ”!

Την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής, Άμυνας & Ασφάλειας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α) κατά την οποία εκλέχθηκε το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος – Νικόλαος Παπάτσας (THEON SENSORS)
Αντιπρόεδρος – Ευάγγελος Βερονικιάτης (TERRA SPATIUM)
Γενικός Γραμματέας – Δημήτρης Παπακώστας (ΕΑΒ)
Ταμίας – Θρασύβουλος Κλάδος (Ω-VISION)
Τακτικά Μέλη: Γιώργος Τρουλλινός (IDE), Νίκος Κωστόπουλος (ΕΑΣ)
Αναπληρωματικά Μέλη: Νικόλαος Κέμος (ELFON)

Το νέο ΔΣ ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Βερονικιάτη, ο οποίος με τις σημαντικές και άοκνες προσπάθειές του σε συνεργασία με το ΔΣ, συνέβαλε τα μέγιστα στην προώθηση των συμφερόντων των Ελληνικών Αμυντικών Βιομηχανιών. Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α., κ. Νικόλαος Παπάτσας δήλωσε:

«Ως Πρόεδρος της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. θα ήθελα να δηλώσω ότι θα εργαστώ ώστε να μεγιστοποιήσω τη δυναμική και αυτά που πρεσβεύει η Ένωσή μας στο χώρο της αεροδιαστημικής, άμυνας και ασφάλειας τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές γίγνεσθαι. Σε μια περίοδο ιδιαιτέρως κρίσιμη για την άμυνα της πατρίδας μας ευελπιστώ ως Πρόεδρος και σε συνεργασία πάντα με το νέο ΔΣ και τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης, να εντατικοποιήσω τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες για τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής μας στα εξοπλιστικά προγράμματα των ΕΔ αλλά και στην εξωστρέφεια των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών.

Υπάρχουν πολλές αμιγώς ελληνικές εταιρίες που τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει εμπράκτως τις δυνατότητές τους σε τεχνολογία και συστήματα άμυνας και ασφάλειας, τόσο μέσα από τις συνεργασίες τους με μεγάλες διεθνείς εταιρίες, όσο και με την επίτευξη σημαντικών εξαγωγών για συστήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από Έλληνες μηχανικούς και εργαζόμενους συμβάλλοντας θετικά στην οικονομία της χώρας.

Είμαι βέβαιος ότι θα είναι αρωγοί όλοι, μέλη του ΔΣ και τακτικά, στο όραμά μας αυτό και θα πρέπει να δεσμευτούμε προκειμένου να ανανεώσουμε και να εκσυγχρονίσουμε την Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. εισάγοντας και νέες εταιρίες-μέλη από το χώρο της αεροδιαστημικής, άμυνας και ασφάλειας και εντείνοντας τις διεργασίες και συνεργασίες που θα μεγιστοποιήσουν τη δυναμική της Ένωσης στο εγχώριο και διεθνές γίγνεσθαι.

Θέλουμε να αποκτήσει ο κλάδος μας ενιαία φωνή για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη, γι’ αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση θα αναλάβουμε άμεσα πρωτοβουλίες προς μια συγχώνευση των δύο Συνδέσμων / Ενώσεων στον χώρο της άμυνας, του ΣΕΚΠΥ και της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α., όπου θα λαμβάνονται υπόψη βασικά βιομηχανικά κριτήρια και απόδειξη ουσιαστικής ενασχόλησης στον χώρο της άμυνας, για κάθε συμμετοχή βάσει των θεσμοθετημένων διαδικασιών του Υπουργείου Άμυνας, ώστε να γίνει εφικτό να τηρηθούν στο τέλος όλες οι δημοκρατικές διαδικασίες, να υπάρξει αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και να γίνει εφικτή η βαρύτητα της ψήφου όλων στα συλλογικά όργανα με βάση την αρχή της αναλογικότητας.

Γιατί μαζί, ενωμένοι, όλες οι εταιρίες της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, κρατικές και ιδιωτικές, θα πρέπει να συνεργαστούν με τις αρμόδιες κρατικές αρχές ώστε πραγματικά να συμβάλλουν στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Οι ελληνικές εταιρίες υψηλής τεχνολογίας μπορούν να ανταγωνιστούν ξένες μεγαλύτερου μεγέθους, παρέχοντας εγχώριες λύσεις που αυξάνουν τον συντελεστή ισχύος ενώ ταυτόχρονα θα μειώνουν τον βαθμό εξάρτησης από ξένες λύσεις.

Αλλά να τονίσουμε ότι οι εγχώριες αυτές λύσεις δεν αναπτύσσονται, ούτε πρέπει ποτέ να αναπτυχθούν, σε βάρος των κρατικών προϋπολογισμών, όπως ενδεχομένως συνέβη στο παρελθόν, αλλά τουναντίον, συνδυάζοντας την εξωστρέφεια και την υψηλή ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων Μηχανικών, θα πρέπει να καταφέρουμε να προσφέρουμε οικονομικότερες και αποδοτικότερες λύσεις.

Μόνο έτσι πιστεύουμε ότι η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία θα αποκτήσει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, αλλά και αναγνώριση από τους συμπολίτες μας για τη συνεισφορά της όχι μόνο στη θωράκιση της χώρας, αλλά και στην περαιτέρω επανα-βιομηχανοποίηση και ταυτόχρονα στον γόνιμο εμπλουτισμό του ευρύτερου κλάδου της υψηλής τεχνολογίας.

Γι’ αυτό και στα νέα εξοπλιστικά και αμυντικά προγράμματα που ορθώς υλοποιεί η χώρα μας την περίοδο που διανύουμε, η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία πρέπει να έχει συμμετοχή προκειμένου να αξιοποιηθεί η πολύτιμη τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί σε εθνικό επίπεδο, αλλά και η εμπειρία του επιστημονικού και βιομηχανικού δυναμικού της χώρας.

Σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ και τις ΕΔ χρειάζεται να γίνουμε αρωγοί στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό τους, που σε συνδυασμό με κονδύλια έρευνας και ανάπτυξης, θα βοηθήσει στο να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που πραγματικά η ΕΑΒΙ να αποτελέσει πυλώνα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Υποστήριξης για τις ΕΔ, αλλά και θα συμβάλλει στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας».

Ο κ. Νικόλαος Παπάτσας κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Ομίλου EFA GROUP (EFA VENTURES, THEON SENSORS, SCYTALYS, ES-SYSTEMS). Έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας και παροχής διεθνών υπηρεσιών συμβουλευτικής στους τομείς της αεροδιαστημικής και άμυνας.

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες κρατικές και ιδιωτικές εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες και έχει ως σκοπό την ισχυρή και αποτελεσματική εκπροσώπηση των μελών της σε όλα τα θεσμικά όργανα, τις κρατικές αρχές και τους διεθνείς θεσμούς στους τομείς της αεροδιαστημικής, της ασφάλειας και της άμυνας.

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. είναι μέλος – εθνικός εκπρόσωπος στην “AeroSpace and Defense Industries Association of Europe” (ASD), η οποία εκπροσωπεί τις βιομηχανίες του κλάδου της Αεροδιαστημικής και της Άμυνας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA) και σε άλλα θεσμικά όργανα και φορείς με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και δράση.Τα Μέλη της Ένωσης είναι 32, τα οποία αποτελούν τις μεγαλύτερες κρατικές και ιδιωτικές αμυντικές βιομηχανίες στην Ελλάδα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΤΣΑ
Ο Νικόλαος Παπάτσας αποφοίτησε από το Κολλέγιο του Wooster (Οχάιο, ΗΠΑ) με πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών (1982) και έλαβε M.B.A. (1984) από το Πανεπιστήμιο Clark (Μασαχουσέτη, ΗΠΑ). Από το 1984-1989 εργάστηκε ως Διευθυντής Συστημάτων Πληροφορικής (IT) για την Aspen Square Management, μία εταιρεία Διαχείρισης Εθνικής Ακίνητης Περιουσίας (National Real Estate and Property Management), που εδρεύει στο Springfield (Μασαχουσέτη, ΗΠΑ).

Το 1990-1993 διετέλεσε Αντιπρόεδρος Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Πληροφορικής για την Asahi/Αμερικής, κατασκευαστή και διεθνή διανομέα βιομηχανικών προϊόντων, με έδρα τη Βοστώνη. Το 1993, ο κος Παπάτσας ξεκίνησε να εργάζεται για την εταιρεία Ευρωπαϊκές Επενδύσεις και Επιχειρήσεις Αεροδιαστημικής A.E. (EFA VENTURES S.A.), με έδρα την Αθήνα, στην οποία σύντομα έγινε μέτοχος.

Η EFA VENTURES (μέλος του Oμίλου EFA GROUP), έχει καθιερωθεί ως η κορυφαία εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών Βιομηχανικών Συνεργασιών τεχνικής συμβουλευτικής και υλοποίησης έργων, Αναβάθμισης και Λογιστικής Υποστήριξης Συστημάτων, καθώς και σε Επενδύσεις Υψηλής Τεχνολογίας, στους τομείς της αεροδιαστημικής, άμυνας και ασφάλειας.

Επιπλέον, η EFA VENTURES έχει δημιουργήσει και διαθέτει μια σειρά από συνδεδεμένες εταιρείες με κύριες δραστηριότητες στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, συγκεκριμένα τη ΤΗΕΟΝ SENSORS (Ηλεκτροπτικά Συστήματα και Συστήματα Νυχτερινής Όρασης), τη SCYTALYS (C4I, ISR, Data Links, Tactical Simulators), την ES-SYSTEMS (IoT, αισθητήρες εμπορικής και διαστημικής χρήσης), την UCANDRONE (μη επανδρωμένα «έξυπνα» ιπτάμενα συστήματα), την AETHER (Εναέριοι Στόχοι) και τη DEFENDER (Συστήματα Ασφαλείας).

Ο κ. Παπάτσας έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας και παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής στους τομείς της αεροδιαστημικής και της άμυνας.

ΠΗΓΗ defence-point

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου