Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Οι ανατροπές στη φορολογία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κορμός του νέου φορολογικού που θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2013, αν και υπάρχουν μέτρα που θα εφαρμοσθούν αναδρομικά από φέτος με στόχο να εισπραχθούν επιπλέον 3 δισ. ευρώ, προβλέπει:

1. Φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών και των Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων επιχειρήσεων με ενιαίο συντελεστή 28% από το πρώτο ευρώ.


2. Για τους παραπάνω φορολογούμενους θα υπάρξει δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα της δαπάνης για ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία τους, καθώς και των επισφαλειών, ενώ θα μπορούν να πραγματοποιούν αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων.

3. Διατήρηση των τεκμηρίων διαβίωσης για ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

4. Δεν θα φορολογούνται με τον ενιαίο συντελεστή ως ελεύθεροι επαγγελματίες όσοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με τον εργοδότη. Ωστόσο θα αυξηθεί ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στο 25% από το 20%.

5. Καταργείται για όλους το αφορολόγητο όριο για τα παιδιά που σήμερα είναι 2.000 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα δύο και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί από τρία και πάνω. Το μέτρο θα ισχύσει αναδρομικά για τα φετινά εισοδήματα.

Για τον περιορισμό της επιβάρυνσης θα δοθεί μηνιαίο επίδομα 40 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα δύο και 50 ευρώ για κάθε ένα πάνω από τα τρία, σε όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνάει ένα ύψος, με τον πήχη να τοποθετείται γύρω στα 12.000 ευρώ.

6. Ψαλιδίζεται το πρόσθετο αφορολόγητο των 2.000 ευρώ για τους αναπήρους, στα 1.000 ευρώ.

7. Καταργούνται τα ειδικά αφορολόγητα όρια για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων όπως στις παραμεθόριες περιοχές.

8. Καταργούνται όλες οι εκπτώσεις δαπανών για μισθωτούς και συνταξιούχους (τόκοι στεγαστικών δανείων, ενοίκια, ασφάλιστρα κ.α.), με μόνη εξαίρεση τις δαπάνες για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

9. Διατηρείται με μικρές αλλαγές η κλίμακα φορολογίας και το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς και ο ανώτατος συντελεστής 45% που σήμερα επιβάλλεται στο τμήμα του εισοδήματος άνω των 100.000 ευρώ. Απλά εξετάζεται η αύξηση του ποσού.

10. Αυξάνεται στο 15% από 10% από 1-1-2013 ο συντελεστής φορολογίας στους τόκους των τραπεζικών καταθέσεων.

11. Καταργείται ο τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος των αγροτών και πλέον θα φορολογούνται με βάση βιβλία εσόδων – εξόδων από το πρώτο ευρώ.

12. Οι ανώνυμες εταιρίες θα φορολογούνται με συντελεστή 28% και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ακόμα και εάν διανέμουν μέρισμα. Σήμερα φορολογούνται με συντελεστή 20% για τα κέρδη που δηλώνουν και εάν προχωρήσουν στη διανομή μερίσματος οι μέτοχοι καταβάλλουν φόρο 25%.

13. Αυξάνεται η φορολογία στο υγραέριο στα 330 ευρώ από 200 ευρώ το χιλιόλιτρο.

14. Ψαλιδίζεται μέχρι 35% το αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές και κληρονομιές και αλλάζουν οι συντελεστές και τα κλιμάκια.

15. Μειώνεται στο 13% από 23% ο ΦΠΑ στην εστίαση με ταυτόχρονη επιβολή ενός τέλους για το κάπνισμα, με στόχο να αντισταθμιστούν οι απώλειες του Δημοσίου.

16. Αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα «στριφτά» τσιγάρα.

Χαράτσι και στα αγροτεμάχια

17.
Μειώνεται μέχρι 50% το αφορολόγητο όριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας ανάλογα με την αξία του ακινήτου και την εισοδηματική κατάσταση του φορολογούμενου.

18. Επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 20% σε όλα τα εισοδήματα από ακίνητα.

19. Στη φορολογία κατοχής ακινήτων δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί οι συντελεστές του νέου ενιαίου φόρου που το 2013 θα αντικαταστήσει το ειδικό τέλος των λογαριασμών της ΔΕΗ και τον ΦΑΠ, αλλά ο νέος φόρος θα έχει ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα δηλαδή θα φέρνει στα ταμεία 3 δισ. ευρώ ετησίως.

Στον φόρο θα ενταχθούν όλα τα ακίνητα, ακόμα και τα αγροτεμάχια και κτήματα εντός σχεδίου πόλης και οικισμού εκτάσεις. Στο τραπέζι βρίσκεται και η επιβολή φόρου στις καλλιεργούμενες αγροτικές εκτάσεις ακόμα και από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, με εξαίρεση τις μικρές καλλιέργειες. Ο συντελεστής θα είναι κλιμακωτός και θα φτάνει ακόμα και στο 4%, ανάλογα με την αξία του ακινήτου, ενώ θα υπάρξει και ένα χαμηλό αφορολόγητο όριο της τάξης των 100.000 ευρώ, αντικειμενική αξία για την πρώτη ή κύρια κατοικία.

20. Μειώνεται στο 4% ο συντελεστής του φόρου μεταβίβασης από 8% - 10% που είναι σήμερα.

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ real.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου