Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Νὰ εἶσαι Ἕλλην

Νὰ εἶσαι Ἕλλην.
 Νὰ εἶσαι Ἕλλην.

Τὸ νὰ εἶσαι κάτι, ὁ,τιδήποτε, ἔχει προϋποθέσεις, γιὰ νὰ λές, π.χ. εἶμαι ΠΑΣΟΚ, πρέπει νὰ εἶσαι κι ὁπαδὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ!

Γιὰ νὰ λὲς ὅτι εἶσαι Ἕλλην ὀφείλεις ἐπάνω ἀπὸ τὴν κεφαλή σου νὰ ἔχῃς ὡς αὐθέντη καὶ βαλιλιᾶ τὴν συλλογικὴ ὀντότητα «Ἑλληνικὴ Πατρίδα»!!!

Ὅλα αὐτά δέν εἶναι σαφῆ;


Πῶς ὀνομάζετε Ἕλληνες ὅσους δέν ὀμνύουν στήν Ἑλληνική Πατρίδα;
Δῆλαδή, τὸ καθετὶ ἐδῶ, σὲ ἐτοῦτον τὸν κόσμο, ἔχει ὁρισμό καί μόνον ὁ Ἕλληνας δέν ἔχει;

Πῶς τό βρήκατε αὐτό βρέ παιδιά;;;

Παναγιώτης Μαρίνης
φωτογραφία

ΠΗΓΗ filonoi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου