Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Μέσω διαδικτύου το πρόγραμμα Καμμένου


Σχεδόν σε καθημερινή βάση και πάντα μέσω διαδικτύου οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα δίνουν στη δημοσιότητα τα επιμέρους προγράμματα ανά τομέα.

Στο πρόγραμμα για την Δικαιοσύνη που αναρτήθηκε στη σελίδα του Πάνου Καμμένου στο Facebook οι Ανεξάρτητοι Έλληνες προτείνουν την ενίσχυση της Επιτροπής Ελέγχου του «Πόθεν Έσχες» με ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ώστε να ελέγχεται ουσιαστικά το «πόθεν έσχες» όλων των πολιτικών προσώπων, των αξιωματούχων του Κράτους και κάθε δημοσίου λειτουργού.Επιπλέον ζητούν την πλήρη αναμόρφωση του νόμου περί ευθύνης Υπουργών, ώστε η παραγραφή των εγκλημάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους, να ρυθμίζεται από τις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Επίσης προτείνουν να περιοριστεί η βουλευτική ασυλία των βουλευτών αποκλειστικά στις υποθέσεις, που είναι άμεσα συνδεόμενες με τις πολιτικές τους απόψεις, εντός ή εκτός Βουλής.

Παράλληλα οι Ανεξάρτητοι Έλληνες υποστηρίζουν τη δημιουργία Δικαστικής Αστυνομίας.

Διαβάστε ολόκληρο το πρόγραμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων για τη Δικαιοσύνη, όπως αναρτήθηκε στο διαδίκτυο:


«ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η ευθύνη της Διοίκησης της Δικαιοσύνης ανατίθεται στις Ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων και καταργείται η δυνατότητα του Υπουργού να παραγγέλλει προκαταρκτική εξέταση.

Η εκλογή των Προέδρων, των Αντιπροέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας πραγματοποιείται από διευρυμένο εκλεκτορικό Σώμα με ευρύτατη κοινωνική και δημοκρατική νομιμοποίηση (ενδεικτικά: από τον Πρόεδρο και τους Αντιπρόεδρους της Βουλής, τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, τους Προέδρους των πέντε μεγαλυτέρων Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, τους Πρόεδρους των Δικαστικών Ενώσεων και τους Προέδρους των τριών Νομικών Τμημάτων της Χώρας).

Διευρύνεται και ενισχύεται ο θεσμός της Επιθεώρησης των Δικαστηρίων.

Δημιουργείται Γενική Γραμματεία Χαρτογράφησης και Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας με αρμοδιότητα την δημιουργία και την επικαιροποίηση πολυδιάστατου χάρτη νομοθεσίας, βάσει του οποίου θα μελετώνται οι επιπτώσεις των νομοσχεδίων και στον οποίο θα εντάσσονται οι νέοι νόμοι, και η υποχρεωτική κωδικοποίηση των βασικών νομοθετημάτων μετά από κάθε τροποποίησή τους.

Επιμέρους Δράσεις και Πολιτικές Προτάσεις στον Τομέα Δικαιοσύνης

Πλήρωση των υφισταμένων κενών και αύξηση, όπου απαιτείται, των οργανικών θέσεων Δικαστών, Εισαγγελέων και Δικαστικών Υπαλλήλων ως βασικό μοχλό για την ορθή και ταχεία απονομή δικαιοσύνης.

Σταδιακή αποκατάσταση και προάσπιση του ειδικού μισθολογίου Δικαστών και Εισαγγελέων.

Ενίσχυση της Επιτροπής Ελέγχου του «Πόθεν Έσχες» με ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ώστε να ελέγχεται ουσιαστικά το «πόθεν έσχες» όλων των πολιτικών προσώπων, των αξιωματούχων του Κράτους και κάθε δημοσίου λειτουργού. Πρόβλεψη δήμευσης των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, όταν αποδειχθεί ότι αυτά αποτελούν προϊόντα εγκλήματος.

Πλήρης αναμόρφωση του Νόμου περί Ευθύνης Υπουργών, ώστε η παραγραφή των εγκλημάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους, να ρυθμίζεται από τις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Περιορισμός της βουλευτικής ασυλίας των βουλευτών αποκλειστικά στις υποθέσεις, που είναι άμεσα συνδεόμενες με τις πολιτικές τους απόψεις, εντός ή εκτός Βουλής.

Συνολική επανεξέταση του καθεστώτος αδειών κρατουμένων, του καθεστώτος εξαγοράς ποινών και των προϋποθέσεων της υφ’ όρων απόλυσης.

Αποσυμφόρηση των φυλακών από κρατούμενους για πράξεις ήσσονος παραβατικότητας και επέκταση του θεσμού της ποινής παροχής κοινωφελούς εργασίας.

Δημιουργία Ειδικών Τμημάτων Δικαστηρίων για την ταχεία και άμεση εκδίκαση υποθέσεων είτε ιδιαιτέρως οικονομικού επενδυτικού ενδιαφέροντος είτε ειδικών κλάδων.

Δημιουργία και λειτουργία Δικαστικής Αστυνομίας

Επανεξέταση του καθεστώτος της Νομικής Βοήθειας και προσδιορισμός των δικαστικών παραβόλων και ενσήμων στο απολύτως αναγκαίο ποσό, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση κάθε πολίτη στην παροχή εννόμου προστασίας.

Αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου των Δικηγορικών Συλλόγων και των Δικηγόρων ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης.

Καθιέρωση της Αρχής του Ενός Δικαστή στον πρώτο βαθμό εκδίκασης των πολιτικών υποθέσεων και παράλληλα καθιέρωση των πολυμελών δικαστηρίων στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας.

Πλήρης μηχανογράφηση Δικαστηρίων και διασύνδεσή τους με τους Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές και Υποθηκοφύλακες με σκοπό την επέκταση της ηλεκτρονικής κατάθεσης των δικογράφων και των σχετικών εγγράφων, την έκδοση και καταχώρηση αποφάσεων και πιστοποιητικών, την ταχεία ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με τις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, γραμματίων προκαταβολών δικηγορικής αμοιβής και άλλων παραβόλων».

Μιλώντας στη ΝΕΤ, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων είπε ότι το κόμμα του προτείνει τη δημιουργία εθνικού λογαριασμού οφειλετών του Δημοσίου, όπως τον ονόμασε, όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι οφειλές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.


ΠΗΓΗ real.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου