Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Έξυπνη Παιδεία και Πολυκυκλικότητα

Του Ν. Λυγερού

Ενώ η έννοια της επανάληψης θεωρείται θεμελιακή στην υποχρεωτική εκπαίδευση λόγω της αδυναμίας της πλειοψηφίας να εμπεδώσει μια νέα έννοια με την πρώτη, στην Έξυπνη Παιδεία ένα από τα θεμελιακά στοιχεία είναι η έννοια της πολυκυκλικότητας, η οποία είναι συμβατή και με την χαρά και την ανακάλυψη. Η επανάληψη έχει την ιδιότητα να προκαλεί κορεσμό στο ενδιαφέρον της νοημοσύνης. Κατά συνέπεια λειτουργεί ανασταλτικά για την εξέλιξη της εγκεφαλικής δραστηριότητας και ανάπτυξης. Καθώς το σχεδόν ίδιο δεν είναι το ίδιο, η διαφορά κάνει τη διαφορά. Το βλέπουμε και στη μουσική με την ενίσχυση ενός μοτίβου που λειτουργεί ως νοητικό σχήμα της πολυκυκλικότητας. Επίσης αυτή η ιδέα εξηγεί γιατί το βαθύ παρελθόν μπορεί να επηρεάσει το άμεσο μέλλον. Με την πολυκυκλικότητα τα πράγματα δεν μπορούν να είναι γραμμικά και έχουμε πιο συχνά την εμφάνιση διακλαδώσεων από το σύνηθες. Έτσι έχουμε περισσότερες αλλαγές φάσης και κατά συνέπεια μεγαλύτερη πιθανότητα παρουσίας των αλλαγών κύκλου. Έτσι και το κλασικό νοητικό σοκ παρουσιάζεται σε αυτή την περίπτωση ως επιλογή κλαδιού στη διακλάδωση. Η Έξυπνη Παιδεία βασίζεται σε αυτές τις αλλαγές για να υλοποιήσει το όραμα της εξέλιξης της νοημοσύνης σε κάθε επίπεδο μιας δομής. Έτσι έχουμε μια άλλη προσέγγιση που δεν εξετάζει τις αποστάσεις, αλλά τις σχέσεις πράξη που είναι συμβατή με την τοποστρατηγική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου