Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Υδρογονάνθρακες και οικονομία

Του Ν. Λυγερού

Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας ενεργοποιήθηκε μέσω των ερευνών των υδρογονανθράκων. Δεν θα είμαστε λοιπόν σε ένα συγκρίσιμο πλαίσιο, αφού η διαφορά είναι τόσο μεγάλη που αποτελεί σημείο έναρξης για την καινοτομία. Αυτό το νοητικό σχήμα δεν λειτουργεί μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό όπως είναι και στην Περιφέρεια Κρήτης. Διότι το γεγονός ότι η Κρήτη βρίσκεται στο πέρασμα του αγωγού φυσικού αερίου EastMed και ηλεκτρικού αγωγού EuroAsia Interconnector είναι μόνο ένα στοιχείο της όλης στρατηγικής, αφού το κυρίαρχο στοιχείο είναι οι πηγές υδρογονανθράκων και ειδικά φυσικού αερίου. Διότι το πέρασμα μπορεί να αλλάξει αλλά όχι οι πηγές. Επίσης αν συνδυάσουμε αυτά τα δεδομένα με την υψηλή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει την ανάπτυξη των πόρων της Ευρώπης δίχως παρέμβαση άλλων χωρών για να εξασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που συνθέτει τα δεδομένα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λειτουργεί και ως δίκτυο ενέργειας. Δεν έχει λοιπόν νόημα να εξετάζουμε την οικονομία του μέλλοντος της Ελλάδας δίχως να κάνουμε αναφορές στην ενέργεια που βασίζεται στους υδρογονάνθρακες. Έτσι όταν μια κυβέρνηση παραλείπει αυτά τα στοιχεία λόγω άγνοιας ή εσκεμμένα, σημαίνει ότι δεν είναι αποτελεσματική στις διαπραγματεύσεις με τις ξένες χώρες. Κατά συνέπεια δεν είναι ανάγκη να ακολουθούμε άτομα που μιλούν αποκλειστικά για την οικονομία με περιορισμένο τρόπο, διότι η εμβέλεια της οικονομίας προέρχεται από την ενέργεια, όπως γίνεται με τη στρατηγική για την πολιτική. Αυτό πρέπει να γίνει και στο επίπεδο της Κρήτης. Η Κρήτη πρέπει να βασιστεί πάνω στην ενέργεια και στη στρατηγική κι όχι μόνο πάνω στην πολιτική και στην οικονομία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου