Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Σε επιτροπεία τα υπουργεία από την Ε.Ε.

Από το ιστολόγιο http://www.newsbeast.gr/

Θα εγκατασταθούν δίπλα στους υπουργούς για να ελέγχουν το μνημόνιο

Πιάνουν δουλειά από τις αρχές Σεπτεμβρίου η ευρωπαϊκή ομάδα δράσης με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα, για την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Η αποστολή της ομάδας επικεντρώνεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στην εύρεση λύσεων με στόχο την επιτάχυνση της απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων, εστιάζοντας στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κατάρτιση.

Επικεφαλής της ομάδας δράσης είναι ο Horst Reichenbach, ο οποίος έχει μακρά εμπειρία ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και ως πρώην γενικός διευθυντής στην Επιτροπή, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της είναι στελέχη της Επιτροπής και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες. Τον γενικό συντονισμό των εργασιών της έχει ο επίτροπος Oλι Pεν.

Η ομάδα δράσης δεσμεύεται να υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου προς την Επιτροπή και τις Ελληνικές Αρχές. Η πρώτη από τις εκθέσεις αυτές πρόκειται να εξετάσει μέτρα για την επιτάχυνση της απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων, συμπεριλαμβανομένου συγκεκριμένου προγράμματος και χρονοδιαγράμματος. Η αποστολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις Ελληνικές Αρχές αναμένεται μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Η ομάδα δράσης έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο δεδομένου ότι αποτελείται από μία ομάδα συντονισμού και από εμπειρογνώμονες που θα εργάζονται επί τόπου (π.χ. στα υπουργεία) πάνω σε συγκεκριμένα έργα και θέματα, τα οποία θα ορίζουν οι Ελληνικές Αρχές.

Το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα από τη λειτουργία της είναι μηδενικό. Τα έξοδα των στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων αναλαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τη χώρα προέλευσής τους, αντίστοιχα. Τα λοιπά λειτουργικά και διοικητικά έξοδα πρόκειται να καλυφθούν από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τον λόγο αυτό υποστηρίζεται πως η λειτουργία της ομάδας δράσης συνιστά μια μεγάλης αξίας συνδρομή των Ευρωπαίων εταίρων προς την Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι θα αποκομίσει, άμεσα, σημαντικά οφέλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου